ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / SOFTWARE ENGINEERING
ΚωδικόςΔΜ1003
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2004-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Συμεωνίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004414

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600244951
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα προϋποθέτει στοιχειώδεις γνώσεις αρχιτεκτονικής υπολογιστών, προγραμματισμού και εκτέλεσης κώδικα σε κάποια ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις τεχνικές και τη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης μεγάλων έργων λογισμικού καθώς και τη διαχείρισή τους. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει σε όλους τους φοιτητές ένα κοινό υπόβαθρο τεχνικών προγραμματισμού και να κάνει μια εισαγωγή στη μεθοδολογία σχεδίασης, ανάπτυξης, υλοποίησης και εγκατάστασης έργων λογισμικού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίσουν τους διάφορους τύπους απαιτήσεων λογισμικού και να ολοκληρώσουν τη συγγραφή απαιτήσεων για ένα απλό έργο, β) Παρακολουθούν τις φάσεις της διαδικασίας λογισμικού, γ) Εκφράζουν τυπικά μοντέλα προδιαγραφών, δ) Επιλέγουν πρότυπα σχεδίασης και να καθορίζουν τις αντίστοιχες διεπαφές ανάμεσα στα υποσυστήματα, ε) Χειρίζονται κάποια βασικά εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού. - Γενικές έννοιες Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού - Βασικές αρχές σχεδίασης λογισμικού - Αντικείμενα και πολύμορφισμός - Σχεδίαση Διεπαφών - Μοντέλα Λογισμικού - Απαιτήσεις Χρηστών - Προδιαγραφές Λογισμικού - Διαχείριση Έργων Λογισμικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία 1: 20% Εργασία 2: 20% Εργασία 3: 10% Τελική Εξέταση: 50%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. “Τεχνολογία Λογισμικού”, 7η έκδοση, μεταφρασμένη στα ελληνικά, R. S. Pressman, Εκδόσεις Α. Τζιόλα και Υιοί, 2011. 2. “Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού”, 8η έκδοση, μεταφρασμένη στα ελληνικά, Ian Somerville, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009. 3. “Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με την UML”, Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Γ. Σταμέλος και Π. Φιτσιλής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-09-2021