Σχέση Φυτού-Εδαφικού Περιβάλλοντος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχέση Φυτού-Εδαφικού Περιβάλλοντος / Plant-Soil Relationships
ΚωδικόςRM103
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Υψηλάντης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018814

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχέση Φυτού-Εδαφικού Περιβάλλοντος
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600245074
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η κατοχή βασικών γνώσεων φυσικής, χημείας, εδαφολογίας και φυσιολογίας φυτού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα 1. έχουν κατανοήσει το περιβάλλον της ριζόσφαιρας 2. μάθουν πως αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα των φυτων κάτω από συνθήκες εδαφικού stress. 3. μπορέσουν να λύσουν προβλήματα ανάπτυξης ριζικού συστήματος φυτών που εξαρτώνται απο εδαφικές καταπονήσεις 4. κατανοούν τις διεργασίες στη διεπιφάνεια ρίζας - στερεών τεμαχιδίων 5. κατανοούν την επίδραση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους στην ανάπτυξη και λειτουργία των ριζών 6. εκτιμούν την επίδραση του ριζικού συστήματος στις εδαφικές συνθήκες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το έδαφος ως μέσο ανάπτυξης φυτών. Ανάπτυξη, κατανομή και λειτουργίες του ριζικού συστήματος. Η διεπιφάνεια ριζών-εδαφικών τεμαχιδίων. Υδατικές σχέσεις στο σύστημα έδαφος-φυτό. Απλές και συνδυασμένες επιδράσεις των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους (δομή, μηχανική παρεμπόδιση, εδαφικό νερό, αερισμός και θερμοκρασία) στην ανάπτυξη και στις λειτουργίες των ριζών. Τροποποιήσεις του εδαφικού περιβάλλοντος για ανεμπόδιστη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Επιδράσεις του ριζικού συστήματος στις ιδιότητες και συνθήκες του εδαφικού περιβάλλοντος. Βιολογικές και χημικές αλληλεπιδράσεις εδάφους-φυτών. Προσομοίωση της δυναμικής των θρεπτικών συστατικών στην επιφάνεια της ρίζας. Πρόσληψη-συσσώρευση βαρέων μετάλλων στο ριζικό σύστημα. Δράση των μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα
Λέξεις Κλειδιά
ιζόσφαιρα, πρόσληψη νερού απο τις ρίζες, μηχανική παρεμπόδιση ανάπτυξης ριζών, βιοχημικές αλληλεπιδρασεις εδαφους -φυτού, βαριά μέταλλα, μικροοργανισμοi
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint, χρήση e-learningκαι διαδικτύου (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομέιο)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών32
Εξετάσεις2
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
60% γραπτές εξετάσεις 20% Εργασίες 20% Ειδικό ατομικό ή ομαδικό θέμα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εδαφολογία Nyle C. Brady and Ray R. Weil (Γενική Επιμέλεια Ελληνικής Εκδόσης κ. Οιχαλιώτης, Δ. Γασπαράτος, Ν. Μισοπολινός)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις του μαθήματος Σχέσεις Φυτού και εδαφικού περιβάλλοντος 2015. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη The Rhizosphere. Biochemistry and organic substances at the soil-plant interface R. Pinton, Z. Varanini and P. Nannipieri 2001. by Marcel Dekker, Inc ISBN: 0-8247-0427-4
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-12-2023