Περιβαλλοντική Εδαφοχημεία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Εδαφοχημεία / Environmental Soil Chemistry
ΚωδικόςRM111
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘεοδώρα Ματσή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018824

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Εδαφοχημεία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600245082
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η κατοχή βασικών γνώσεων Ανόργανης Χημείας, Φυσικοχημείας και Εδαφολογίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 1. Γνωρίζουν τη χημική σύσταση των συστατικών της στερεάς και υγρής φάσης του εδάφους, τις αντιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν και τις χημικές ιδιότητες του εδάφους. 2. Εφαρμόζουν ειδικές μεθόδους ανάλυσης για τη μελέτη χημικών διεργασιών στο έδαφος. 3. Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων. 4. Αντιμετωπίζουν καταστάσεις ρύπανσης και αποκατάστασης εδαφών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα ανόργανα συστατικά της στερεάς φάσης του εδάφους. Η χημεία της οργανικής ουσίας του εδάφους. Ισορροπίες μεταξύ στερεάς φάσης του εδάφους και εδαφικού διαλύματος. Ιονική ανταλλαγή. Προσρόφηση-Εκρόφηση. Οξειδοαναγωγή. Κινητική των χημικών αντιδράσεων στα εδάφη. Η χημεία των όξινων εδαφών. Η χημεία των αλατούχων και των νατριωμένων εδαφών. Ρυπαντές σε νερά και εδάφη. Περιπτώσεις ρύπανσης και απορύπανσης νερών και εδαφών.
Λέξεις Κλειδιά
συστατικά του εδάφους, εδαφικό διάλυμα, χημικές διεργασίες στα εδάφη, προβληματικά εδάφη, ρύπανση-αποκατάσταση εδαφών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση MS Powerpoint και διαδικτύου (μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδα).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων22
Εκπόνηση μελέτης (project)20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις2
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
50 % γραπτές εξετάσεις. 50 % ατομικό θέμα εργαστηριακών και θεωρητικών ασκήσεων και παρουσίαση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Sparks D.L. 2003. Environmental Soil Chemistry. 2nd edition. Academic Press Inc., NY.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2020