ΔΙΚΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / THE LAW OF MEDICAL LIABILITY
ΚωδικόςΔΣ8
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Φουντεδάκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001573

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 181
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΕλεύθερη ΕπιλογήΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600245349
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις γενικού και ειδικού ενοχικού δικαίου, γενικού και ειδικού ποινικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και ασφαλιστικού δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες της ιατρικής ευθύνης, όπως το ιατρικό σφάλμα, η ιατρική αμέλεια, η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς - έχουν αντιληφθεί τις βασικές ιδιαιτερότητες της ιατρικής σε σχέση με άλλα είδη επαγγελματικής ευθύνης - έχουν αποκτήσει μια σφαιρική αντίληψη για το αντικείμενο (αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, ασφάλιση αστικής ευθύνης) - είναι σε θέση να αναπτύξουν επιχειρήματα και να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα σε ζητήματα που αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συντονίστρια: Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού δικαίου Τομείς που συμμετέχουν: AΣΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1ο Μέρος: ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ/ Διδάσκουσα Καθηγήτρια Κατερίνα Φουντεδάκη / σύνολο 4 εβδομάδες 1η εβδομάδα: -Εισαγωγή στην επαγγελματική ευθύνη. Έννοια του ιατρικού σφάλματος και συστηματική ένταξή του στο δίκαιο της αστικής ευθύνης. 2η εβδομάδα: Κριτήρια εξειδίκευσης και Τυπολογία του ιατρικού σφάλματος με αναφορά στη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων. Ειδικές περιπτώσεις ιατρικών σφαλμάτων. Η ιατρική ευθύνη για σφάλμα ως ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 2251/1994. 3η εβδομάδα: Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς: Έννοια, νομική θεμελίωση, δικαιούχοι, ικανότητα. Αδυναμία προς συναίνεση και άρνηση συναίνεσης. Η ενημέρωση του ασθενούς. Οι αστικές συνέπειες της έλλειψης της συναίνεσης του ενημερωμένου ασθενούς 4η εβδομάδα: Αστική ευθύνη ιδιωτικού θεραπευτηρίου. Αστική ευθύνη για ιατρικά σφάλματα κατά τον προγεννητικό έλεγχο 2ο Μέρος: ΠΟΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ/ Διδάσκουσα Καθηγήτρια Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/ σύνολο 4 εβδομάδες 1η εβδομάδα: Ιατρική αμέλεια και ποινική ευθύνη-Ι : Ιδιαιτερότητα της ποινικής ευθύνης και γενικές προϋποθέσεις αυτής-Η ταυτότητα του ιατρικού σφάλματος ως βάση της ποινικής ευθύνης των γιατρών- Διάκριση από τυχαία συμβάματα και επιπλοκές-Σχέση του ιατρικού σφάλματος με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις θεμελίωσης της ποινικής ευθύνης 2η εβδομάδα: Ιατρική αμέλεια και ποινική ευθύνη ΙΙ: Νομολογιακή προσέγγιση της ποινικής ευθύνης για αξιόποινες πράξεις ιατρικής αμέλειας: σημεία αιχμής και δυνατότητες βελτίωσης 3η εβδομάδα: Ιατρική αμέλεια και ποινική ευθύνη-ΙΙΙ: Ειδικά θέματα ποινικής ιατρικής ευθύνης από αμέλεια Επείγοντα περιστατικά και ιατρική ευθύνη-Ποινική ευθύνη ειδικευόμενων ιατρών 4η εβδομάδα: Ιατρική αμέλεια και ποινική ευθύνη-ΙV: Ποινική ιατρική ευθύνη σε πεδία συγκλίνουσας ή πολυπρόσωπης δράσης 3ο Μέρος: Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ/ Διδάσκοντες Αναπλ. Καθηγητής Κων. Γώγος, Λέκτορας Ι. Μαθιουδάκης/ Σύνολο 2 εβδομάδες 1η εβδομάδα: Η Εφαρμογή του ά. 105 ΕισΝΑΚ στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβίαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης ως λόγος παρανομίας 2η εβδομάδα: Ανάλυση της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων σε θέματα αστικής ευθύνης των δημόσιων νοσοκομείων 4ο Μέρος: Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/ Διδάσκουσες Καθηγήτρια Ράνια Χατζηνικολάου- Αγγελίδου, επίκ. Καθηγήτρια Έφη Τζίβα / σύνολο 2 εβδομάδες 1η εβδομάδα: Έννοια, περιεχόμενο και αντικείμενο της ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης- Κατάρτιση της σύμβασης. Συμβαλλόμενα μέρη. Λήπτης της ασφάλισης και ασφαλιστική επιχείρηση. Ιδιαιτερότητες, συγκριτικά, με άλλες κατηγορίες ασφαλιστικών συμβάσεων- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών- Περιεχόμενο και έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης- Η ασφαλιστική περίπτωση στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης- Η έννοια του ζημιογόνου περιστατικού, κατά το αστικό και το ασφαλιστικό δίκαιο. Σημεία επαφής και διαφορετικότητας- Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης 2η εβδομάδα: Ρήτρες claims made (=προβολή αξιώσεων) και occurrence (= ζημιογόνο περιστατικό). Έννοια και περιεχόμενο αυτών. Προσαρμογή τους στην ελληνική έννομη τάξη- Αναδρομική ασφάλιση και μεταγενέστερη ασφαλιστική κάλυψη- Αρχή χωρισμού δικών αστικής ιατρικής ευθύνης και ασφαλιστικής κάλυψης-Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης αστικής ιατρικής ευθύνης, όπως ασφάλιση στο πλαίσιο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών φαρμάκων. 5ο Μέρος: ΣΥΝΘΕΣΗ- ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ/ σύνολο 2 εβδομάδες 1η εβδομάδα: Η άποψη του ιατρικού κόσμου για την ιατρική ευθύνη, προσκεκλημένοι εισηγητές Βασίλης Ταρλατζής (Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ), Ελένη Ζαγγελίδου (Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης) και συζήτηση με όλους τους διδάσκοντες 2η εβδομάδα: Προτάσεις για ένα νέο σύστημα ιατρικής ευθύνης (όλοι οι διδάσκοντες)
Λέξεις Κλειδιά
ιατρική ευθύνη, ιατρικό σφάλμα, αμέλεια, αδικοπραξία, σωματική βλάβη, νοσοκομείο, ασφάλιση, συναίνεση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ανάρτηση υλικού του μαθήματος στο e-learning. Η επικοινωνία με τους φοιτητές(εκτός των ωρών διδασκαλίας και γραφείου) πραγματοποιείται και με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων522,1
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.Προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος καθώς και (γραπτοί)σχολιασμοί δικαστικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
"1. Γώγος Κ., Καιάφα- Γκμπάντι Μ., Παπαδοπούλου Λ., Φουντεδάκη Αικ., Η ιατρική ευθύνη στην πράξη, 1η έκδ. 2010, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959264 2. Αικ. ΦΟυντεδάκη, Παραδόσεις Αστικής Ιατρικής Ευθύνης, 1η έκδ. 2018, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77118657 3. Μ. Καιάφα- Γκμπάντι, Αικ. Φουντεδάκη, Ε. Συμεονίδου- Καστανίδου,Δ. Παπαγεωργίου, Ν. Τάσκος, Ιατρική Ευθύνη από Αμέλεια, 1η έκδ. 2013, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη Αθήνα. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:41959655
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ε. Κουνουγέρη- Μανωλεδάκη, Αικ. Φουντεδάκη, Αθ. Παπαχρίστου, Δημ. Παπαδοπούλου- Κλαμαρή, Β. Ταρλατζής, Ι. Πέτρου, Ο νέος Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής 1, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2006. 2. Αικ. Φουντεδάκη, Αστική ιατρική ευθύνη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2003 5. Ε. Τζίβα, Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-05-2021