ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ) / COMMERCIAL LAW (LAW OF COMMERCIAL TRANSACTIONS)
ΚωδικόςΥ20
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001539

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 966
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600245421
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου και Δικαίου των Αξιογράφων. 2. Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. 3. Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου και Δικαίου των Αξιογράφων. 4. Είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή ενημέρωση σε ζητήματα Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου και Δικαίου των Αξιογράφων τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ) απαρτίζεται από δύο ειδικότερα γνωστικά αντικείμενα: 1. το Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, με το οποίο οι φοιτητές διδάσκονται, πρωτίστως, αφενός το γενικό δίκαιο που διέπει κάθε ασφαλιστική σύμβαση, και, αφετέρου, τους ειδικούς κανόνες που διέπουν ειδικότερα είδη ασφαλιστικών συμβάσεων (όπως πχ. ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων). Επιπλέον, γίνεται αναφορά τόσο στο δίκαιο που διέπει τη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρισης και της εποπτείας που ασκείται επ' αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και στο δίκαιο που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. 2. το Δίκαιο των Αξιογράφων, με το οποίο οι φοιτητές διδάσκονται το νομοθετικό πλαίσιο και τη λειτουργία δύο σημαντικών -στις οικονομικές συναλλαγές- αξιογράφων, της Συναλλαγματικής και της Τραπεζικής Επιταγής. Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής παρακάτω ενότητες: Ι. Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο 1. Εισαγωγή - Γενικό μέρος - Η ασφάλιση (Έννοια, ουσιώδη στοιχεία, διακρίσεις) 2. Η ασφαλιστική σύμβαση 3. Διαμόρφωση της ασφαλιστικής σύμβασης 4. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών (ασφαλιστής, ασφαλισμένος) 5. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης, παραγραφή. 6. Ειδικό μέρος – Ασφάλιση κατά ζημιών - Είδη χερσαίας ασφάλισης ζημίας 7. Ασφάλιση προσώπων - Είδη ασφάλισης προσώπων 8. Νομικό καθεστώς και λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης 9. Ασφαλιστική διαμεσολάβηση ΙΙ. Δίκαιο των Αξιογράφων 1. Θεωρία των αξιογράφων 2. Συναλλαγματική (γενικές έννοιες) 3. Έκδοση και τύπος συναλλαγματικής 4. Αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγματικής 5. Εκπλήρωση ενοχής από συναλλαγματική - Ενστάσεις 6. Τραπεζική Επιταγή (αντίστοιχα ζητήματα με αυτά του δικαίου της συναλλαγματικής)- Ακάλυπτη επιταγή
Λέξεις Κλειδιά
Ασφάλιση, ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστήριο, ασφάλιστρο, ασφαλισμένος, συναλλαγματική, επιταγή.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αργυριάδης Αλ./Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ./Σκαλίδης Λ., Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου, 5η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2007 [ISBN: 978-960-445-220-0, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 34558] 2. Κιάντου-Παμπούκη Αλ., Δίκαιο Αξιογράφων, 7η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2013 [ISBN: 978-960-445-952-0, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32998006] 3. Μπεχλιβάνης Α./Τζίβα Ε., Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών, Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό,1η έκδοση 2022, εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ,(ISBN: 9789606484407, Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΣ: 108770447) 4. Ρόκας Ι., Ασφαλιστικό Δίκαιο - Σύνοψη, 5η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2020 [ISBN: 978-960-654-160-5, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 94701459] 5. Ρόκας Ν., Αξιόγραφα, 3η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2019 [ISBN: 978-960-622-668-7, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 86192577] 6. Τριανταφυλλάκης Γ., Εισαγωγή στο Δίκαιο των Αξιογράφων, 1η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2008 [ISBN: 978-960-272-526-9, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 10518] 7. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου Ρ., Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 6η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, 2020 [ISBN: 978-960-648-155-0, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 94643787]
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2022