Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις / Research methodology and exercises
ΚωδικόςΑΡΧ 702
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015984

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής ΙστορίαςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600245733
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδίωξη του μαθήματος είναι οι φοιτητές να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα που αναφύονται κατά την ερμηνεία των πηγών και να εξοικειωθούν με τη βιβλιογραφία του κλάδου τους. Στο μάθημα περιλαμβάνονται: η κριτική ανάγνωση των πηγών και η προφορική ή γραπτή παρουσίασή τους, η μελέτη και πολυεπίπεδη ανάλυσή τους με τη χρήση ποικίλων μεθοδολογικών εργαλείων, καθώς και η εξοικείωση με την σχετική βιβλιογραφία.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στη μελέτη ποικίλων διαφορετικών πηγών του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Περιλαμβάνει την κατανόηση του ιστορικού κειμένου, την εκτίμηση της αξιοπιστίας του συγγραφέα, την ερμηνεία των τεχνικών όρων, την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με την σχετική βιβλιογραφία. Εβδομάδα 1. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Αρχαία Ελληνική ιστορία). Εβδομάδα 2. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Αρχαία Ελληνική ιστορία). Εβδομάδα 3. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Αρχαία Ελληνική ιστορία). Εβδομάδα 4. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Αρχαία Ελληνική ιστορία). Εβδομάδα 5. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Αρχαία Ελληνική ιστορία). Εβδομάδα 6. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Αρχαία Ελληνική ιστορία). Εβδομάδα 7. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Ρωμαϊκή ιστορία). Εβδομάδα 8. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Ρωμαϊκή ιστορία). Εβδομάδα 9. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Ρωμαϊκή ιστορία). Εβδομάδα 10. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Ρωμαϊκή ιστορία). Εβδομάδα 11. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Ρωμαϊκή ιστορία). Εβδομάδα 12. Ασκήσεις στη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας (Ρωμαϊκή ιστορία). Εβδομάδα 13. Ανακεφαλαίωση.
Λέξεις Κλειδιά
Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, πηγές, βιβλιογραφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα. Επιλεγμένη βιβλιογραφία.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια1344,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1525,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1254,2
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Ι. Πίκουλας, Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία και Αρχαιολογνωσία, Αθήνα 2006. -J. Marincola, Greek Historians: Greece and Rome. New Surveys in the Classics No 31. Oxford: Oxford University Press, 2001. -Margherita Guarducci, Η ελληνική επιγραφική από τις απαρχές ως την ύστερη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2008 -E.G.Turner, Ελληνικοί πάπυροι. Εισαγωγή στη μελέτη και τη χρήση των παπυρικών κειμένων. Μτφρ. Γ.Μ.Παράσογλου, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1981 -C. Howgego, Η αρχαία ιστορία μέσα από τα νομίσματα, (εκδ. 1997), μετάφραση: Ζαχαριάδου Μαργαρίτα, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2009 -H. J. Rose, Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-09-2018