Εφαρμογές σημειωτικής στη μετάφραση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμογές σημειωτικής στη μετάφραση / Semiotics applied to Translation
Τίτλος στα ΓαλλικάSémiologie et traduction
ΚωδικόςΕ345
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018742

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΚατ' Επιλογήν ΥποχρεωτικάΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμογές σημειωτικής στη μετάφραση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247423
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για να επιλέξουν το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχει ορίσει το Τμήμα για την επιλογή της κατεύθυνσης της Μετάφρασης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους μετάφρασης, πως τα μη γλωσσικά σημειωτικά συστήματα συνεργούν στη μετάφραση, ποια η διαφορά ερμηνείας και μετάφρασης, πως ο πολιτισμός συνδράμει στη μεταφραστική διαδικασία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στη Σημειολογία και η εφαρμογή των σημειολογικών προσεγγίσεων στη μετάφραση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και της ιστορικής πορείας της Σημειολογίας / Σημειωτικής, καθώς και η παρουσιάση των σημαντικότερων θεωρητικών, των βασικών εννοιών, των σημερινών ρευμάτων και των πεδίων εφαρμογής της επιστήμης. Στη συνέχεια μελετώνται οι εφαρμογές τη Σημειολογίας στη μετάφραση (τα σημειωτικών συστήματα στη μετάφραση, η διασημειωτική μετάφραση, η μετάφραση πολυσημειωτικών κειμένων) μέσα από τις προσεγγίσεις σημειολόγων της μετάφρασης.
Λέξεις Κλειδιά
Σημειολογία, μετάφραση, ερμηνεία, διασημειωτικότητα, υποτιτλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Σεμινάρια30,1
Εργαστηριακή Άσκηση351,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με κατάθεση και παρουσίαση εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Fabbri, P. (2012). Σημειωτική στροφή. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Barthes, Roland (1964b): “ Eléments de Sémiologie”, Communications 4: 91-135 2. Eco, Umberto (2003): Εμπειρίες μετάφρασης. Λέγοντας σχεδόν το ίδιο. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα 3. Guidère Mathieu (2000): Publicité et traduction. Paris : L’Harmattan 4. Gorlée, D. (1994) Semiotics and the problem of translation, with special reference to the Semiotic of Charles S. Peirce. Amsterdam-Atlanta: Rodopi. 5. Jakobson, R. (2004 [1959]) ‘On linguistic aspects of translation’. In: Venuti L. (ed.) The Translation Studies Reader. Routledge: New York and London. 138-143. 6. Ballard, Michel (2003): “Aspects sémiotiques de la connotation en traduction”. A. Remael & K. Pelsmaekers (eds.), Configurations of culture. Essays in honour of Michael Windross, Antwerpen: Garant Vitgeres NV: 21-29 7. Nöth, W. (1995) Handbook of Semiotics. Indiana University Press. 8. Petrilli, S. 2007. ‘‘Interpretative trajectories in translation semiotics’’. Semiotica. 163(1), 311-345. 9. Torop, P. (2002) ‘Translation as translating as culture’. Sign Systems Studies 30(2), Tartu University Press. 593-605. 10.Torop, P. (2003) ‘Intersemiosis and Intersemiotic Translation’. In: Petrilli S. (ed.) Translation Translation. Amsterdam, New York: Rodopi. 271-282. 11. Stecconi, Ubaldo (2004). “Five reasons why semiotics is good for Translation Studies”. In Y. Gambier, M. Shlesinger & R. Stolze (ed), Doubts and Directions in Translation Studies, Amsterdam & Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 15-26 12. Sutiste, Elin & Peter Torop (2007). “Processual boundaries of translation: Semiotics and translation studies”. In Semiotica 163 – 1/4, Walter de Gruyter, 187-207
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-01-2020