Πραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ / Pragmatics and Communication II
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-06
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006381

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠραγματολογία και Επικοινωνία ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247434
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στην άρθρωση διαφόρων ειδών λόγου - Κριτική αντιμετώπιση των συνιστωσών διαφόρων"κοινωνικών ευκαιριών"
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σύντομη ανασκόπηση των διαφόρων θεωριών της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο μιας κοινωνιο-σημειο-πραγματολογικής ανάλυσης, η γλώσσα δεν θεωρείται μόνον σαν κοινωνικός θεσμός, αλλά σαν μια σκηνοθεσία όπου οι συνομιλητές έχοντας συγκεκριμένες επικοινωνιακές προθέσεις χρησιμοποιούν στρατηγικές λόγου για να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς τους σκοπούς. Θα επιχειρήσουμε να δούμε ποιες είναι οι συνιστώσες της "κοινωνικής ευκαιρίας" και τι είδους λόγος αρθρώνεται σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας (πχ. ο λόγος των μέσων επικοινωνίας κλπ).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Σύνολο261,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση στηρίζεται σε ατομικές μικρο-έρευνες. Οι φοιτητές συγγράφουν και παραδίδουν τελική προπτυχιακή εργασία 6-8 σελίδων στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
KELLA VASILIKI. 2008 Discours, action, interaction. Une approche pragmatique de la communication, Thessaloniki KELLA VASILIKI. Notions-clés en Pragmatique PDF
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Amossy R. (sous la dir.) 2002 Pragmatique et analyse des textes, Tel Aviv, Presses de l’Université de Tel Aviv Austin J.L. 1970 Quand dire c’est faire, Paris, Seuil Grunig B. 1990 Les mots de la publicité. L’architecture du slogan, Paris, Editions du CNRS Gumperz J. Engager la conversation, Paris, Editions de Minuit Jaubert M.J. 1985 Slogan, mon amour, Paris, Barrault Kerbrat-Orecchioni C. 2001 Les actes de langage dans le discours, Paris, Nathan Université Maingueneau D. 1998 Analyser les textes de communication, Paris, Dunod Morin E. 1962 L’esprit du temps. Essai sur la culture de masse, Paris, Grasset Mucchielli A. 2000 L’art d’influencer, Paris, Armand Colin
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2023