Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία / Didactic and Pedagological approaches of Teaching foreign language to young learners
Τίτλος στα ΓαλλικάEnseignement/apprentissage des langues étrangères à l’école primaire
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-07
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006382

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ξένης γλώσσας στην παιδική ηλικία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247435
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής και η φοιτήτρια αναμένεται να είναι σε θέση: • Να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν τις κατάλληλες διδακτικές/μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τα ιδιαίτερα αυτά κοινά. • Να επιλέγουν, να υιοθετούν και να εφαρμόζουν, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κοινού, διδακτικο-παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου οι μικροί μαθητές να αποκτήσουν κίνητρα εκμάθησης της γλώσσας. • Να αναπτύξουν την ικανότητα κριτικού αναστοχασμού και κριτικής ανάλυσης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας πρακτικών για συγκεκριμένα μαθησιακά περιβάλλοντα και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του ιδιαίτερου αυτού κοινού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στην πρόσκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που αφορούν στη διδασκαλία-εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές παιδικής ηλικίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στρατηγικών μάθησης και της διαπολιτισμικής αντίληψης, καθώς και στην εφαρμογή παιγνιωδών δραστηριοτήτων. Στη διάρκεια του μαθήματος εξετάζονται και αναλύονται οι επικοινωνιακές προσεγγίσεις που διέπουν την Ειδική Διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε ιδιαίτερα κοινά και η εφαρμογή τους στην ξενόγλωσση τάξη μέσα από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και δραστηριότητες/ασκήσεις. Αναλυτικό περίγραμμα μαθημάτων 13 εβδομάδων και σχετική βιβλιογραφία 1 Εισαγωγή στο μάθημα Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (Ε.Π.Σ.-Ξ.Γ.) ΦΕΚ και σχετικές εγκύκλιες 2 Εννοιολογική θεώρηση της Διδακτικής της ξένης γλώσσας σε μαθητές παιδικής ηλικίας LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement. Paris : Riveneuve. 3 Μοντέλα αξιοποίησης στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές παιδικής ηλικίας Αυτονομία Στρατηγικές μάθησης TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue. Paris, CLE International. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles », Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. 4 Διδακτικές προσεγγίσεις – Εφαρμογές BEACCO, J.-C. et LIEUTAUD, S., 2000, Les dimensions culturelles des enseignements de langue, Paris, Hachette. FEUNTEUN, A. 2015, Des enfants et des langues à l'école, Paris, Didier. LAMBELET A., MAURON P.-Y., 2016, « Didactique de l’intercompréhension à l’école : quelques réflexions », Education et sociétés plurilingues, juin 2016, n° 40, p. 27-40. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris, CLE international. 5 Περιγραφική αξιολόγηση Ατομικός φάκελος (portfolio) μαθητή/ μαθήτριας CONSEIL DE L’EUROPE, 2018, Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec des nouveaux descripteurs www.coe.int/lang-cecr CONSEIL DE L’EUROPE, 2015. Portfolio européen pour les éducateurs et éducatrices en préélémentaire La dimension langagière et l’éducation plurilingue et interculturelle. https://www.ecml.at/Portals/1/mtp4/pepelino/pepelino-FR-web.pdf CONSEIL DE L’EUROPE, 2001, Cadre européen commun de référence pour les langues, Apprendre, enseigner, évaluer, Paris, Didier. 6 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας Δραστηριότητες Παιγνιώδεις δραστηριότητες – Εφαρμογές LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement. Paris : Riveneuve. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles » Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue. Paris, CLE International. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE international. 7 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας Δραστηριότητες Παιγνιώδεις δραστηριότητες – Εφαρμογές LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement. Paris : Riveneuve. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles » Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue. Paris, CLE International. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE international. 8 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας Δραστηριότητες Παιγνιώδεις δραστηριότητες – Εφαρμογές LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement. Paris : Riveneuve. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles » Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue. Paris, CLE International. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE international. 9 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας Δραστηριότητες Παιγνιώδεις δραστηριότητες – Εφαρμογές LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement. Paris : Riveneuve. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles » Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue. Paris, CLE International. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE international. 10 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας Δραστηριότητες Παιγνιώδεις δραστηριότητες – Εφαρμογές LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement. Paris : Riveneuve. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles » Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue. Paris, CLE International. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE international. 11 Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας Δραστηριότητες Παιγνιώδεις δραστηριότητες – Εφαρμογές LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement. Paris : Riveneuve. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles » Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue. Paris, CLE International. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE international. 12 Ανασκόπηση μαθήματος - Ανατροφοδότηση LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement. Paris : Riveneuve. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles » Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue. Paris, CLE International. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE international. 13 Προφορική παρουσίαση αυτόνομων εργασιών φοιτητών και φοιτητριών
Λέξεις Κλειδιά
δεξιότητες, νεαρά κοινά, παιγνιώδεις δραστηριότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων361,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών/τριών στο μάθημα αξιολογείται με γραπτές ή/και προφορικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και με γραπτή δοκιμασία στο τέλος του εξαμήνου. Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Γαλλική. Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική) • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική) Τα κριτήρια αξιολόγησης κοινοποιούνται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες με την έναρξη του εξαμήνου την πρώτη ημέρα του μαθήματος και αναγράφονται στη διάρκεια της εξέτασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BEACCO, J.-C. et LIEUTAUD, S., 2000, Les dimensions culturelles des enseignements de langue, Paris, Hachette. CONSEIL DE L’EUROPE, 2018, Cadre européen commun de référence pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec des nouveaux descripteurs www.coe.int/lang-cecr CONSEIL DE L’EUROPE, 2001, Cadre européen commun de référence pour les langues, Apprendre, enseigner, évaluer, Paris, Didier. CONSEIL DE L’EUROPE, 2015. Portfolio européen pour les éducateurs et éducatrices en préélémentaire La dimension langagière et l’éducation plurilingue et interculturelle. https://www.ecml.at/Portals/1/mtp4/pepelino/pepelino-FR-web.pdf FEUNTEUN, A. 2015, Des enfants et des langues à l'école, Paris, Didier. JOUANNAUD M.-P., PAYRE-FICOUT, C., 2013, « Favoriser l’autonomie en apprentissage des langues : l’exemple de deux dispositifs pour les futurs professeurs des écoles » Les Langues modernes, décembre 2013, n° 4, numéro spécial, p. 38-47. LAMBELET A., MAURON P.-Y., 2016, « Didactique de l’intercompréhension à l’école : quelques réflexions » Education et sociétés plurilingues, juin 2016, n° 40, p. 27-40. LECLERE M., NARCY-COMBES J.-P. 2014, Enseigner les langues aux enfants en contexte scolaire : diversité des approches ou outils d’enseignement, Paris : Riveneuve. TAGLIANTE, C., 2006, La classe de langue, Paris, CLE International. VANTHIER H., 2009, L’enseignement aux enfants en classe de langue, Paris : CLE international. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Le Français dans le monde Les langues modernes Etudes de Linguistique Appliquée (ELA)
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2020