Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση / ICT in language learning – Interactive applications and authoring tools
Τίτλος στα ΓαλλικάEnseignement / Apprentissage des Langues et TIC – Logiciels de production d’activités interactives pour l’apprentissage des langues
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-09
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006384

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Διαδραστικές εφαρμογές στη γλωσσική εκπαίδευση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247437
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να δημιουργούν ηλεκτρονικές ασκήσεις εκμάθησης και αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας ειδικά για τον σκοπό αυτό λογισμικά ή online υπηρεσίες, - να παράγουν πολυμεσικό διδακτικό υλικό ή υλικό ελέγχου γνώσεων με στόχο την αξιοποίησή του στη γλωσσική (ή άλλη) εκπαίδευση, - να αναπτύσσουν μικρής έκτασης δικτυακούς τόπους και να ενσωματώνουν τις γλωσσικές (ή άλλες) ασκήσεις σε αυτούς, - να αξιοποιούν το υλικό διδασκαλίας / ελέγχου στην σχολική τάξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα λογισμικά και τις online υπηρεσίες παραγωγής διαδραστικών γλωσσικών ασκήσεων για το διαδίκτυο. Τα θέματα που εξετάζονται είναι η παραγωγή πολυμεσικού διδακτικού υλικού, οι βασικές αρχές δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου με τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών, και η ενσωμάτωση σε ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους με τη χρήση λογισμικών συγγραφής ιστοσελίδων. Ακολουθεί η κατανομή του περιεχομένου ανά εβδομάδα: 1. Bασικές αρχές δημιουργίας διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. 2. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 1. 1/5 3. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 1. 2/5 4. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 1. 3/5 5. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 1. 4/5 6. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 1. 5/5 PROJECT 1: παραγωγή πακέτου διαδραστικών ασκήσεων κλειστού τύπου για γλωσσικό έλεγχο (Λογισμικό 1). 7. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 2. 1/5 8. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 2. 2/5 9. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 2. 3/5 10. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 2. 4/5 11. Παραγωγή διαδραστικών ασκήσεων κλειστού και ανοικτού τύπου. Λογισμικό 2. 5/5 PROJECT 2: παραγωγή πακέτου διαδραστικών ασκήσεων κλειστού τύπου για γλωσσικό έλεγχο (Λογισμικό 1). 12. Διαδικτυακές υπηρεσίες διεξαγωγής online ερευνών και δημοσκοπήσεων. 13. Eνσωμάτωση σε ιστοσελίδες ή δικτυακούς τόπους με τη χρήση λογισμικών συγγραφής ιστοσελίδων.
Λέξεις Κλειδιά
Λογισμικά δημιουργίας διαδραστικών γλωσσικών ασκήσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τόσο η διδασκαλία, όσο και η ανάπτυξη των εργασιών και των projects που πρέπει να παραδώσουν οι φοιτητές γίνεται σε υπολογιστές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν μεμονωμένα την κάθε εργασία η οποία αφορά την ανάπτυξη περιεχομένου με τη βοήθεια λογισμικού. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η τεχνική αρτιότητα, η επιστημονική/θεωρητική στήριξη, η ποιότητα / πρωτοτυπία και η πληρότητα/ ποικιλία του περιεχομένου. Οι εργασίες υποβάλλονται στον διδάσκοντα και αν χρειάζεται επιστρέφονται στους φοιτητές με υποδείξεις ώστε να γίνουν διορθώσεις ή βελτιώσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διανέμεται από τον ΕΥΔΟΞΟ το βιβλίο : Δημούλας, Χ. (2015). Τεχνολογίες Συγγραφής και Διαχείρισης Πολυμέσων. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα - Αποθετήριο "Κάλλιπος". ISBN: 978-960-603-221-9. Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Εύδοξος [320332] Διαθέσιμο στον Κάλλιπο: Βιβλίο [320332], https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4343 Προτείνονται επίσης τα βιβλία: Arvanitis, P. Panagiotidis, P. 2006. Production of Multimedia material and electronic activities for language learning (in Greek). Patakis, Athens. Also, Scientific papers and recourses from the Internet. Τσοπάνογλου Αντώνης, Υψηλάντης Γεώργιος (2011). Αξιολόγηση επίδοσης και γλωσσομάθειας με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή,Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2011, ISBN 978-960-456-286-2 Επίσης διανέμεται το γαλλικό βιβλίο: Crowder, D. (2010). Creer un site Web. Editions First, Paris, France. ISBN 9782754016452
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνονται επιλεγμένες δικτυακές πηγές για κάθε επιμέρους θέμα που εξετάζεται στην πορεία του μαθήματος. Selected Web resources and scientific papers are proposed for each subject. Des ressources web ainsi qu’une sélection de publications scientifiques en ligne sont proposées aux étudiants.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-10-2023