Δημιουργική γραφή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔημιουργική γραφή / Creative writing
Τίτλος στα ΓαλλικάÉcriture créative
ΚωδικόςΚΕ-ΛΟΓ-34
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006436

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔημιουργική γραφή
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247442
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
· Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κατανόηση και έκφραση) · Ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ειδών λόγου και υφολογικών χαρακτηριστικών · Αξιοποίηση διαφόρων τεχνικών γραφής · Εξοικείωση με την συγγραφική τέχνη · Ενίσχυση της δημιουργικότητας των φοιτητών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος αυτού είναι, παράλληλα με τη βελτίωση του γλωσσικού υποβάθρου, να ελευθερώσει τη δημιουργική έκφραση των φοιτητών/τριών και να τους μυήσει σταδιακά στη συγγραφική τέχνη. Σ’ ένα πρώτο στάδιο, δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να μελετήσουν διάφορα είδη λογοτεχνικών κειμένων και ν’ ανακαλύψουν τις πιο σύνθετες δομές τους . Σ΄ένα δεύτερο στάδιο, οδηγούνται σε μια διαδικασία προσωπικής συγγραφής κειμένου (ποίημα, διήγημα, παραμύθι κλπ.), αξιοποιώντας τις διάφορες τεχνικές γραφής που θα έχουν διδαχτεί. 13 εβδομάδες μαθημάτων: 1-2: Ορισμός και ιστορική εξέλιξη της δημιουργικής γραφής. 3-6: Μελέτη διαφορετικών ειδών λογοτεχνικών κειμένων (μυθιστόρημα, διήγημα, θέατρο, ποίημα, παραμύθι) και εξοικείωση με τα διαφορετικά υφολογικά τους χαρακτηριστικά καθώς και με τις τεχνικές συγγραφής λογοτεχνικού έργου. 7-13: Ασκήσεις προσωπικής ή ομαδικής λογοτεχνικής γραφής στις οποίες οι φοιτητές αξιοποιούν τις τεχνικές συγγραφής που έχουν διδαχτεί στις προηγούμενες εβδομάδες.
Λέξεις Κλειδιά
δημιουργική γραφή, συγγραφική τέχνη
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση351,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις120,5
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται με τον εξής τρόπο: 50% από την ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και 50% από τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)OULIPO,Atlas de littérature potentielle,Gallimard,coll."Folio essais",1988. 2)Roche Anne,Guiguet Andrée,Voltz Nicole,L'atelier d'écriture:éléments pour la rédaction du texte littéraire 3)Rodari Gianni,Grammaire de l'imagination,Rue du monde,coll."Contre-allée",1997 4)Odile Pimet,Claire Boniface,Ateliers d'écriture,esf éditeur,coll.didactique du Français,1999
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2020