Ιστορία της Μετάφρασης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία της Μετάφρασης / Contrastive Linguistics and Translation
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-04
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006441

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία της Μετάφρασης
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247445
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής και η φοιτήτρια αναμένεται:  Να έχει εξοικειωθεί με την πολιτισμική διάσταση του μεταφραστικού φαινομένου  Να έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις ιστοριογραφίας της μετάφρασης  Να γνωρίζει τους βασικούς σταθμούς της εξέλιξης της μεταφρασεολογικής σκέψης  Να γνωρίζει τους βασικούς σταθμούς της ιστορίας της μετάφρασης στον γαλλόφωνο χώρο  Να γνωρίζει τους βασικούς σταθμούς της ιστορίας της μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό προσφέρει μια επισκόπηση της ιστορίας της μετάφρασης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μελετά τα ιστορικά ορόσημα και παρουσιάζει διαχρονικά το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσεται η μετάφραση. Παρουσιάζονται επίσης οι μεγάλες μορφές των μεταφραστών που επηρέασαν τη μεταφραστική σκέψη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία της μετάφρασης στον ελληνόφωνο και γαλλόφωνο χώρο. Μάθημα 1 Εισαγωγή στην Ιστορία της Μετάφρασης Μάθημα 2 Θέματα Ιστοριογραφίας της Μετάφρασης Μάθημα 3 Η μετάφραση στην αρχαία εποχή (Ελλάδα – Αίγυπτος) Μάθημα 4 Η μετάφραση στην Ρωμαϊκή Εποχή (Κικέρωνας – Οράτιος) Μάθημα 5 Η μετάφραση στην Ρωμαϊκή Εποχή (Αγιος Ιερώνυμος) Μάθημα 6 Η Μετάφραση στον Γαλλόφωνο Χώρο (Αναγέννηση) Μάθημα 7 Η Μετάφραση στον Γαλλόφωνο Χώρο (Ωραίες Άπιστες)) Μάθημα 8 Η Μετάφραση στον Ελληνόφωνο χώρο (Βυζάντιο) Μάθημα 9 Η Μετάφραση στον Ελληνόφωνο χώρο (16ος – 17ος αιώνας) Μάθημα 10 Η Μετάφραση στον Ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας) Μάθημα 11 Η Μετάφραση στον Ελληνόφωνο χώρο (19ος αιώνας) Μάθημα 12 Η Μετάφραση στον Ελληνόφωνο χώρο (19ος αιώνας – η αλλαγή του λογοτεχνικού κανόνα ) Μάθημα 13 Η εξέλιξη της μεταφρασεολογικής σκέψης στον ελληνόφωνο χώρο
Λέξεις Κλειδιά
ιστορία της μετάφρασης, ελληνόφωνος κόσμος, λογοτεχνική μετάφραση, γαλλόφωνος χώρος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών863,4
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση (50%) και τελική ερευνητική εργασία (50%). Η αξιολόγηση αναφέρεται συνοπτικά στον οδηγό σπουδών και ανακοινώνεται στους φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 Hermans Theo, “Images of Translation, Metaphor and Imagery in the Renaissance Discourse on Translation”, στο Theo Hermans (επιμέλεια), The manipulation of Literature, London-Sydney, Croom helma, 1985.  Tambaki Anna, « Identité et diversité culturelle. Le mouvement de traductions dans le Sud-Est de l’Europe (XVIIIe siècle-début XIXe) », Σύγκριση / Comparaison 9 (1988)  Αθήνη Στέση, Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζογραφίας, 1700 – 1830. Ο διάλογος με τις ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και στην πράξη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 115, Βιβλιοθήκη της Ιστορίας των Ιδεών – 7, Αθήνα 2010.  Δημαράς Κ. Θ. Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Αθήνα, Ερμής, 1983 (κεφάλαιο Το Σχήμα του Διαφωτισμού) Ballard Michel Histoire de Traductio, Deboeck  Φανή Σωφρονίδου, Οι ελληνικές μεταφράσεις της γαλλικής λογοτεχνίας. Συμβολή στην καταγραφή και στη μελέτη της παρουσίας τους στα ελληνικά γράμματα από το 1900 έως το 2010, Αθήνα, Ύψιλον, 2016.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2023