Γλωσσολογία της Εκφοράς και Μετάφραση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓλωσσολογία της Εκφοράς και Μετάφραση / Utterer-centered Linguistics and Translation
Τίτλος στα ΓαλλικάLinguistique d'enonciation et traduction
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-03
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006440

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓλωσσολογία της Εκφοράς και Μετάφραση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247446
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής και η φοιτήτρια αναμένεται:  Να γνωρίζει τις τις εκφωνησιακές παραμέτρους του γλωσσικού φαινομένου  Να έχει συνειδητοποιήσει τις διαφορές μεταξύ γλώσσας και λόγου  Να αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ φράσης και εκφωνήματος  Να έχει εξοικειωθεί με τις λειτουργίες των χρονικών και τοπικών ενδεικτών της γαλλικής και της ελληνικής  Να έχει εξοικειωθεί με τις λειτουργίες των γραμματικών χρόνων της γαλλικής και της ελληνικής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η μελέτη της γαλλικής γλώσσας με άξονα το «εκφώνημα», σε αντιδιαστολή με τη «φράση». Εξετάζονται τα γραμματικά φαινόμενα κατά τη γλωσσική πραγμάτωση, καθώς και οι βασικές γραμματικές κατηγορίες της γαλλικής, όπως λειτουργούν στο επίπεδο του λόγου, σε αντιδιαστολή με τα κριτήρια της κλασικής γραμματικής. Επίσης, μελετώνται και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά το πέρασμα των διάφορων γραμματικών κατηγοριών προς τα ελληνικά. Cours 1 1. Objectif général du cours. 2. La notion d’énonciation. 3. Courant énonciatif - courant pragmatique. 4. La notion de la grammaire. 5. La grammaire de l’énonciation. 6. La grammaire normative ou traditionnelle. 7. De la communication à l’énonciation. 8. Les critiques du schéma de communication. 9. Les définitions de l’énonciation. 10. La situation d’énonciation. 11. L’acte d’énonciation. Cours 2 1. Ce que les grammaires enseignent. 2. Ce qu’il faudrait rectifier ou ajouter. 3. Exemples (l’imparfait, l’infinitif, l’indicatif, le conditionnel). 4. La notion de l’énoncé. 5. Phrase vs Énoncé. 6. Définition de la phrase. Cours 3 1. Énoncé-type / Énoncé-occurrence. 2. Énoncé-occurrence. 3. Embrayeurs. 4. Exercices. 5. Les embrayeurs. 6. Les déictiques. i. Les emplois. ii. Les fonctions. iii. Les personnes. 7. Les indices spatio-temporelles. Cours 4 1. La deixis. 2. Les déictiques. 3. Personnes et non-personne. 4. Pronoms personnels. 5. La non-personne. 6. Exercices. 7. « Tu » générique. 8. Datif éthique. 9. « On ». 10. Exemples. 11. Exercices. Cours 5 La deictiques 1. Les déictiques spatio-temporels. 2. Les affinités entre temps et espace. 3. Les déictiques spatiaux : i. Les démonstratifs. ii. Les présentatifs. iii. Les éléments adverbiaux. 4. Les déictiques temporels. 5. Déictiques et typologie des discours. 6. Exercices. Cours 6 Les modes et les temps de l’indicatif 1. L’indicatif. 2. Le subjonctif. 3. L’impératif. 4. L’infinitif et le participe. 5. Temps de l’indicatif et grammaire. 6. Temps et temporalité linguistique. Cours 7 L’aspect 1. L’aspect lexical. i. Itératif / unique (ou global). ii. Inchoatif/ non-inchoatif. iii. Ponctuel / duratif. iv. Conclusif ou résultatif / non-conclusif. 2. Verbes de processus vs verbes d’état. 3. Les périphrases verbales. 4. Exercices. 5. L’aspect grammatical. 6. Aspect Perfectif / Aspect Imperfectif. 7. Aspect accompli / aspect inaccompli. i. Formes Simples – Formes Composées. ii. Temps Simples – Temps Composés. 8. Une Ambiguïté – Le passé composé. 9. Les formes surcomposées. Cours 8 Discours et Récit 1. Discours vs Récit. 2. L’énonciation de discours. 3. L’énonciation de récit ou historique. 4. Les temps du récit. 5. Les indicateurs temporels. Cour 9 Les temps du discours et du récit 1. Les temps du discours. 2. Les temps du récit. 3. Erreurs d’interprétation à évoquer. 4. La non-personne. 5. Il + passé simple / je + passé simple. 6. Je + passé simple. 7. Récit et passé. 8. Imbrication du discours et du récit. Cours 10 Le présent 1. Le temps présent. 2. Le Présent comme temps du discours. 3. Le présent d’habitude. 4. Le Présent comme forme zéro. 5. Le présent générique. 6. Le "présent" dans le récit. Cours 11 Imparfait / Passé Simple / Passé Composé. De l’aspect à l’opposition des plans. 1. Imparfait et présent. 2. Un micro – système. 3. Constatations. 4. Premier plan/arrière plan. L’imparfait perfectif 1. L’imparfait perfectif. 2. L'imparfait conclusif. 3. L’imparfait de narration. 4. Exemple. 5. Remarques sur l’exemple. Imparfaits non-passés. L'euphémisation. Cours 12 Les diverses formes du futur et leurs emplois 1. Les futurs. 2. Remarques sur les exemples. 3. Le futur périphrastique. 4. Exemples. 5. Futur périphrastique et futur simple. 6. Exemples. 7. Remarques sur les exemples. Futur et valeurs modales 1. Spécificité du futur. 2. Le rôle de la morphologie. 3. Les valeurs modales. 4. Je + futur. 5. Tu + futur. 6. Non-personne+futur. 7. La nécessité. 8. La probabilité. 9. La possibilité. 10. Le futur antérieur de "bilan". Cours 13 Le conditionnel 1. Le conditionnel. 2. Le premier types d’emplois. 2.1 Considérations morphologiques. 2.2 Futur et repère passé. 3. Valeurs modales spécifiques. 3.1 À l'intérieur de l'indicatif. 3.2 Divers emplois. Exercices – De la théorie à la pratique
Λέξεις Κλειδιά
Γραμματική του εκφερόμενου Λόγου, εκφορά, εκφώνημα, γραμματικός χρόνος, ρηματική όψη, δείξη, αναφορά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών833,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση (50%) και τελική ερευνητική εργασία (50%). Η αξιολόγηση αναφέρεται συνοπτικά στον οδηγό σπουδών και ανακοινώνεται στους φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Benveniste Emile, (1996, t1, 1974, t2), Problèmes de linguistique générale, Paris : Gallimard. • Culioli Antoine, (1990), Pour une linguistique de l’énonciation, Paris: Ophrys. • Delveroudi Rhéa, (1996), La notion du sujet et sa réalisation dans l’énoncé en grec moderne et en français, Paris: Ophrys. • Eluerd Roland, (2004), Grammaire descriptive de la langue française, Paris : Armand Colin. • Fillmore, Charles J. (1971) Lectures on Deixis, CSLI Publications (rééd. 1997). • Fuchs Catherine & Le Goffic Pierre (1992), Les linguistiques contemporaines, Paris : Hachette. • Gary-Prieur Marie, (1985), De la grammaire à la linguistique. L’étude de la phrase, Paris : Armand Colin . • Grammenidis Siméon, (2000), La deixis dans son passage du grec vers le français, Paris : Ophrys. • Guillemin-Flescher Jacqueline, (1981), Syntaxe comparée du français et d’anglais. Problèmes de traduction, Paris : Ophrys. • Kerbrat-Orecchioni Catherine, (1980), L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris : Armand Colin. • - Benveniste Emile, (1996, t1, 1974, t2), Problèmes de linguistique générale, Paris : Gallimard. • Culioli Antoine, (1990), Pour une linguistique de l’énonciation, Paris: Ophrys. • Delveroudi Rhéa, (1996), La notion du sujet et sa réalisation dans l’énoncé en grec moderne et en français, Paris: Ophrys. • Eluerd Roland, (2004), Grammaire descriptive de la langue française, Paris : Armand Colin. • Fillmore, Charles J. (1971) Lectures on Deixis, CSLI Publications (rééd. 1997). • Fuchs Catherine & Le Goffic Pierre (1992), Les linguistiques contemporaines, Paris : Hachette. • Gary-Prieur Marie, (1985), De la grammaire à la linguistique. L’étude de la phrase, Paris : Armand Colin . • Grammenidis Siméon, (2000), La deixis dans son passage du grec vers le français, Paris : Ophrys. • Guillemin-Flescher Jacqueline, (1981), Syntaxe comparée du français et d’anglais. Problèmes de traduction, Paris : Ophrys. • Kerbrat-Orecchioni Catherine, (1980), L’énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris : Armand Colin. • Lévy Maurice, (2000), Grammaire de français. Approche énonciative, Paris : Ophrys. • Maingueneau Dominique, (1981), Approche de l’énonciation en linguistique française, Paris : Hachette. • Maingueneau Dominique, (1994), L’énonciation en linguistique française, Paris : Hachette. • Maingueneau Dominique, (2012), Analyser les textes de communication, Paris : Armand Collin. • Paveau Marie-Anne & Safrati Georges-Élia, (2003), Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique, Paris : Armand Colin. • Perret Michèle, (1994), L’énonciation en grammaire du texte, Paris : Nathan. • Petiot Geneviève, (2000), Grammaire et linguistique, Paris : Armand Colin. • Riegel Martin, Pellat Jean-Christophe & Rioul René, (1994), Grammaire méthodique du français, Paris : PUF. • Νενοπούλου Τώνια, (2006), Εκφώνηση, Γλωσσικές διεργασίες και Μετάφραση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2023