Εφαρμογές Σημειωτικής και Μετάφραση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμογές Σημειωτικής και Μετάφραση / Aplications Semiotics to Translation
Τίτλος στα ΓαλλικάApplications de Semiotique et Traduction
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-15
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012670

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμογές Σημειωτικής και Μετάφραση
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247447
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΚΕ-ΜΕΤ-23 Θεωρίες Σημειωτικής και Μετάφραση
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τα πεδία εφαρμογής της σημειωτικής στο μεταφρασεολογικό χώρο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα μελετώνται οι εφαρμογές τη Σημειολογίας στη μετάφραση όπως η διασημειωτική μετάφραση, η μετάφραση πολυσημειωτικών ή πολυτροπικών κειμένων (διαφήμιση, γελοιογραφίες, εμπορικές πινακίδες, κόμικς, κινούμενα σχέδια), η σημειωτική του υποτιτλισμού, μέσα από τις προσεγγίσεις σημειολόγων της μετάφρασης.
Λέξεις Κλειδιά
Σημειωτική, μετάφραση, ερμηνεία, διασημειωτικότητα, ιδεολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις ή ατομική εργασία στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κουρδής, Ε. (2020). Σημειωτική και μετάφραση. Από τη σημείωση στη διασημειωτικότητα. Αθήνα: Καρδαμίτσας. Fabbri, P. (2012). Σημειωτική στροφή. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ballard, Michel (2003). Aspects sémiotiques de la connotation en traduction. In A. Remael & K. Pelsmaekers (eds.), Configurations of culture. Essays in honour of Michael Windross, Antwerpen: Garant Vitgeres NV, 21-29. Eco, Umberto (2006). Dire presque la même chose. Expériences de traduction. Paris: Grasset. Gorlée, Dinda (1994). Semiotics and the problem of translation, with special reference to the Semiotic of Charles S. Peirce. Amsterdam-Atlanta: Rodopi. Guidère Mathieu (2000). Publicité et traduction. Paris : L’Harmattan Jakobson, Roman (1963). Aspects linguistiques de la traduction. In Jakobson, Roman, Essais de linguistique générale I. Les fondations du langage. Paris: Minuit. Kourdis, Evangelos (2018). Le sous-titrage et le commentaire au service d’ un mythe. La sémiotique des spots publicitaires français pour les soins à la télévision grecque. Forum 16 (2): 303-323 Kourdis, Evangelos (2019). La traduction intersémiotique dans les dictionnaires du français argotique. TTR (Traduction, Terminologie, Redation) 31 (1): 127-148 Kourdis, Evangelos & Pirjo Kukkonen (eds.) (2015). Semiotics of Translation, Translation in Semiotics. Punctum 1 (2), https://punctum.gr/122015-2/ Kourdis, Evangelos & Susan Petrilli (eds.) (2020). Translation and Translatability in Intersemiotic Space. Punctum 6 (2), https://punctum.gr/volume-06-issue-01-2020-translation-and-translatability-in-intersemiotic-space/ Kress, Gunther & Theo Van Leeuwen (2006). Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge. Papadima, Aspasia & Evangelos Kourdis (2018). Semiotic Landscape in Cyprus: Verbo-Cultural Palimpsests as Visual Communication Strategy in Private (Shop) Signs in Limassol. International Journal of Semiotics and Visual Rhetoric (IJSVR) 2 (2): 1-22. Pedersen, Daniel (2014). Exploring the concept of transcreation: Transcreation as ‘more than translation. Cultus, 7: 57–71. Pereira, Nilce, (2008). Book Illustration as (Intersemiotic) Translation: Pictures Translating Words. Meta, 53 (1): 104–119. Petrilli, Susan (2007). Interpretative trajectories in translation semiotics. Semiotica. 163 (1): 311-345. Petrilli, Susan (ed.) (2003). Translation Translation. Amsterdam & New York: Rodopi. Stecconi, Ubaldo (2004). Five reasons why semiotics is good for Translation Studies. In Y. Gambier, M. Shlesinger & R. Stolze (ed), Doubts and Directions in Translation Studies, Amsterdam & Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 15-26 Sutiste, Elin & Peter Torop (2007). Processual boundaries of translation: Semiotics and translation studies. Semiotica 163 (1): 187-207. Torop, Peeter (2002). Translation as translating as culture. Sign Systems Studies 30 (2): 593-605. Torop, Peeter (2003). Intersemiosis and Intersemiotic Translation. In S. Petrilli (ed.) Translation Translation. Amsterdam, New York: Rodopi, 271-282. Venuti, Lawrence (2006). Traduction, intertextualité, interprétation . Palimpsestes 18 URL: https://bit.ly/3dLiIZI .
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-03-2021