Μεταφραστικά Εργαλεία Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεταφραστικά Εργαλεία Ι / Translation Tools I
Τίτλος στα ΓαλλικάOutils de traduction I
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-06
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006443

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεταφραστικά Εργαλεία Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247449
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΜΕΤ-01 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα Ι
 • Υ-ΜΕΤ-02 Ανάλυση και Παραγωγή Λόγου στην Ελληνική Γλώσσα ΙΙ
 • Υ-ΜΕΤ-03 Τεχνικές κατανόησης στη Μετάφραση Ι
 • Υ-ΜΕΤ-04 Τεχνικές Κατανόησης στη Μετάφραση ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1. θα έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση μεταφραστικών εργαλείων 2. θα έχουν εξοικειωθεί με τα μεταφραστικά εργαλεία 3. θα έχουν αντιληφθεί τη συμβολή των μεταφραστικών εργαλείων στη μετάφραση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό μελετώνται τα συστήματα μεταφραστικής μνήμης καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αυτόματη μετάφραση. Οι μελλοντικοί μεταφραστές εκπαιδεύονται σε εργαλεία πληροφορικής και συγκεκριμένα σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία : 1. Εισαγωγή στα μεταφραστικά εργαλεία 2. Παρουσίαση μεταφραστικών εργαλείων 3. To σύστημα SDL Trados 4. SDL Trados: Κατασκευή μεταφραστικής μνήμης και μετάφραση διαφόρων ειδών σωμάτων κειμένων 5. SDL Trados: Παραλληλοποίηση κειμένων 6. SDL Trados: Μεταφραστικές μνήμες 7. Διαχείριση μεταφραστικού έργου 8. Διαχείριση μεταφραστικού έργου 9. SDL Trados: Δημιουργία έργου 10. 10. Ορολογικές βάσεις δεδομένων 11. Multiterm 12. Multiterm 13. Μετάφραση κειμένων et enrichissement de la βάσης Multiterm
Λέξεις Κλειδιά
συστήματα μεταφραστικής μνήμης, αυτόματη μετάφραση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • συστήματα μεταφραστικής μνήμης
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το 80% του μαθήματος πραγματοποιείται με χρήση Η/Υ. Η τελική εργασία για την αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιείται με χρήση Η/Υ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση492,0
Εκπόνηση μελέτης (project)301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με εργασία που υποβάλλουν στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kyriacopoulou, T. (2005), Analyse automatique des textes écrits : le cas du grec moderne, University Studio Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-02-2020