Γαλλική Γλώσσα IV: Προφορικός Λόγος IV

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα IV: Προφορικός Λόγος IV / French language IV : Oral speech
Τίτλος στα ΓαλλικάLangue Française IV : Discours oral
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-11
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006354

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα IV: Προφορικός Λόγος IV
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600247484
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες στον προφορικό λόγο επιπέδου Β2 σύμφωνα με τη εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναμένεται να αναπτύξουν δεξιοτήτες κατανόησης, διάδρασης και παραγωγής προφορικού λόγου μέσα από μία κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση ποικίλων προφορικών και οπτικο-ακουστικών πολυτροπικών κειμένων. Θα εξασκηθούν επίσης στο να παράγουν λόγο στη γλώσσα-στόχο με λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία, με συνοχή και συνεκτικότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής: κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση ποικίλων προφορικών κειμένων. Επικέντρωση στη λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία, στην καταλληλότητα των γλωσσικών επιλογών, στη συνοχή και στη συνεκτικότητα του λόγου. Αναπτύσσεται επίσης η ευχέρεια λόγου. Αναλυτικά το περιεχόμενο ανά εβδομάδα: Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο μάθημα- Παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και στόχων του μαθήματος. Εβδομάδα 2: 1η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 3η: 1η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 4η: 2η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 5η: 2η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 6η:3η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 7η: 3η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 8η: 4η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 9η: 4η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 10η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 11η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 12η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 13η: Τελική Προφορική εξέταση
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση, λεξιλογική ακρίβεια, συνοχή, συνεκτικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η χρήση ΤΠΕ είναι απαραίτητη τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και στην παραγωγή δραστηριοτήτων προφορικού λόγου από τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση251
Άσκηση Πεδίου251
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεχής αξιολόγηση: Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούνται κατά την εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων ( τεστ) και κατ’ οίκον εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://youtube.com/watch? http://www.TV5.org,TVM6,France1, France2,3,4,5 Radios : France inter, Europe1,France info,sud radio
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-10-2023