Φωνητική - Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦωνητική - Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα / Phonetics – Phonologie applied to French language
Τίτλος στα ΓαλλικάPhonétique et phonologie du français
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-12
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006355

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦωνητική - Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική Γλώσσα
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600247485
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές: - να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Φωνητικής/Φωνολογίας, - να αποκτήσουν μια σωστή προφορά της γαλλικής γλώσσας, - να γνωρίσουν βασικές αρχές της προφορικής εξέλιξης των γλωσσών, με παράδειγμα την ιστορία της γαλλικής γλώσσας, - να γίνουν ικανοί να αναπτύξουν στρατηγικές εκμάθησης για τη βελτίωση της προφοράς της γαλλικής γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Διαγνωστική αξιολόγηση της ποιότητας της προφοράς των φοιτητών - Στοιχεία φωνητικής - Στοιχεία φωνολογίας - Περιγραφή των φωνητικών οργάνων και του ρόλου τους στο σχηματισμό των φθόγγων - Ταξινομία των φθόγγων της γαλλικής γλώσσας. - Καταγραφή του προφορικού λόγου με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο - Εφαρμογές των κεκτημένων στην ιστορική φωνητική, στην ορθοφωνία (ασκήσεις) και στη διδακτική των γλωσσών Τίτλος ενότητας Βιβλιογραφία 1.Εισαγωγή στη Φωνητική/Φωνολογία, διάκριση των δύο επιστημονικών περιοχών, κλάδοι ABRY D., J. V. ABRY (2007) La Phonétique, Paris, Clé International. MARTINET A., Η. WALTER (1973) Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel, Paris, France expansion. 2.Φθόγγοι, φωνήματα, αλλόφωνα NESPOR M. (1999) Φωνολογία, Αθήνα, Πατάκης. WALTER H. (1977) La phonologie du français, Paris, Presses Universitaires de France DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 3.Αρθρωτική φωνητική, φωνητικές χορδές, θέση, σχήμα και κίνηση των οργάνων της ομιλίας NESPOR M. (1999) Φωνολογία, Αθήνα, Πατάκης. WALTER H. (1977) La phonologie du français, Paris, Presses Universitaires de France DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 4.Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 5.Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά συμφώνων. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 6.Ταξινόμηση και χαρακτηριστικά φωνηέντων. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 7.Φωνηεντικό τραπέζιο. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 8.Ανοιχτά-κλειστά φωνήεντα. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 9.Έρρινα φωνήεντα. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 10.Φωνηεντικά ημίφωνα. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 11.Schwa, ουδέτερο φωνήεν, Εφαρμογές LEON P. (1966) La prononciation du français standard, Paris, Didier. LEON P. (1992) Phonétisme et prononciations du français, Paris, Nathan. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 12.Liaison. Εφαρμογές PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. 13.Ανασκόπηση μαθήματος - Ανατροφοδότηση - Αρχές φωνητικής μεταγραφής
Λέξεις Κλειδιά
φωνητική, φωνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Πρακτική (Τοποθέτηση)281,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: Συνεχής αξιολόγηση, εργασία, εξέταση γραπτή ή προφορική στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
PATELI MARO, FREDET FLORENTINA (2009). LA PHONETIQUE DU FRANCAIS, Αθήνα, Συμμετρία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ABRY D., J. V. ABRY (2007) La Phonétique, Paris, Clé International. ARGOD-DUTARD F. (1996) Éléments de phonétique appliquée, Paris, Armand Colin. CHAMPAGNE-MUZAR C. (1998) Le point sur la phonétique, Paris, CLE International. DERIVERY N. (2002) La Phonétique du français, Seuil. FOUCHE P. (1968) Traité de prononciation française, Paris, Klincksieck. LADEFOGED P. (2007) Εισαγωγή στη Φωνητική, Αθήνα, Πατάκης. LEON P. (1966) La prononciation du français standard, Paris, Didier. LEON P. (1992) Phonétisme et prononciations du français, Paris, Nathan. MARTINET A., Η. WALTER (1973) Dictionnaire de la prononciation française dans son usage réel, Paris, France expansion. NESPOR M. (1999) Φωνολογία, Αθήνα, Πατάκης. WALTER H. (1977) La phonologie du français, Paris, Presses Universitaires de France.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-10-2023