Γλωσσολογία. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓλωσσολογία. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης / Structure of languages
Τίτλος στα ΓαλλικάLinguistique. Niveaux d’analyse linguistique
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-13
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006356

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓλωσσολογία. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600247486
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Διαχείριση των καθοριστικών στοιχείων που συνιστούν τη δομή της γλώσσας. Κριτική αντιμετώπιση της οπτικής γωνίας μέσα από την οποία μελετάται η δομή. Πραγματολογική προσέγγιση της επικοινωνίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελέτη των καθοριστικών στοιχείων που συνιστούν τη δομή της κάθε γλώσσας. Η δομή μελετάται από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: τη μορφοσύνταξη, τη σημασιολογία και την πραγματολογία.
Λέξεις Κλειδιά
σύνταξη, μορφολογία, επικοινωνία, πραγματολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
τελική εξέταση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική αξιολόγησης: εξέταση γραπτή ή προφορική στο τέλος του εξαμήνου (ή/και συγγραφή εργασίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Κέλλα Βασιλική 2008 Discours, action, interaction. Une approche pragmatique de la communication, Θεσσαλονίκη, University Studio Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Lyons J. 1995 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Αθήνα, Εκδ. Πατάκη. - Παυλίδου Θ. 2008 Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών - Adam J.M. 1999 Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris, Nathnan - Greimas A.J. 1966 Sémantique structurale, Paris, Larousse - Saussure F. (de) 1995 Cours de linguistique générale, Paris, Payot-Rivages - Tesnière L. 1988 Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck - Μπαμπινιώτης Γ. 1980 Θεωρητική γλωσσολογία. Εισαγωγή στη σύγχρονη γλωσσολογία, Αθήνα - Φιλιππάκη-Warburton Ε. 1992 Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία, Αθήνα, νήσος. - Χριστίδης Α.Φ., Θεοδωροπούλου Μ. 2001 Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-10-2023