Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία / Practice Programme
Τίτλος στα ΓαλλικάStage pratique en classe de Flé – Micro enseignement
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-19
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006374

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600247492
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΓΛΩ-09 Διδακτική των ξένων γλωσσών
 • Υ-ΓΛΩ-14 Μεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι η επιτυχής επίδοση στα μαθήματα Υ-ΓΛΩ-09 και Υ-ΓΛΩ-14.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Απόκτηση μια πρώτης εμπειρίας σχετικής με τον εργασιακό/εκπαιδευτικό χώρο. • Εξοικείωση με την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης διδασκαλίας στη δημόσια εκπαίδευση. • Αφομοίωση και εφαρμογή της επιστημονικής θεωρητικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης. • Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία. • Εφαρμογή στρατηγικών στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία. • Εξοικείωσή με τις επιμέρους δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται άμεσα με το διδακτικό έργο, όπως: προετοιμασία μαθημάτων, σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σχεδιασμός μέσων αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών, συνεργασία με καθηγητές γαλλικής και άλλων ειδικοτήτων, συμμετοχή σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών, κ.ά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με την πραγματικότητα της ξενόγλωσσης διδασκαλίας (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε νεαρούς και εφήβους, καθώς και σε ενήλικες (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Η εξοικείωση αυτή επιτυγχάνεται με την πρακτική τους εξάσκηση αφενός με μεθοδευμένη παρακολούθηση της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής διαδικασίας στην τάξη από τον σύμβουλο-καθηγητή (mentoring), αφετέρου με εποπτευόμενη και παράλληλη διδασκαλία στο Τμήμα. Ειδικότερα, το μάθημα απαιτεί την παρακολούθηση διδασκαλιών, την εκπόνηση διδακτικού υλικού και την εφαρμογή του σε εικονική (μικροδιδασκαλία και άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων) και σε πραγματική τάξη (σχολική μονάδα). Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/φοιτητριών στοχεύει στην προαγωγή της διδακτικο-παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στα προηγούμενα εξάμηνα με την πρακτική εφαρμογή στην τάξη και την εξοικείωση με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Περίγραμμα 13 εβδομάδων (Syllabus) . Εισαγωγή στο μάθημα: Γενικές αρχές Οδηγίες. Έντυπο παρακολούθησης. Κατανομή φοιτητών και φοιτητριών ανά σχολική μονάδα. 2. Δραστηριοκεντρική προσέγγιση – Δρασιακή προοπτική/Παραδείγματα -Εφαρμογές 3. Δραστηριοκεντρική προσέγγιση – Δρασιακή προοπτική/Παραδείγματα -Εφαρμογές 4. Θεωρητική προσέγγιση της διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας: Ξενόγλωσση πολιτική στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. 5. Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες/ Παραδείγματα- Εφαρμογές 6. Τύποι αξιολόγησης μαθητή Ατομικός φάκελος (portfolio) μαθητή/ μαθήτριας. Ατομικός φάκελος (portfolio) διδάσκοντος/ διδάσκουσας. 7. Σχέδια και παιδαγωγικά σενάρια μαθήματος-Εκπαιδευτικά Αποθετήρια. 8. Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας – Δημοτικό με τη χρήση ψηφιακών εργαλειών. 9. Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας – Γυμνάσιο με τη χρήση ψηφιακών εργαλειών. 10. Διδακτικές προτάσεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας – Γυμνάσιο με τη χρήση ψηφιακών εργαλειών. 11. Σχέδια και παιδαγωγικά σενάρια μαθήματος Διαχείριση, σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού-Μικροδιδασκαλία – Λύκειο με τη χρήση ψηφιακών εργαλειών. 12. Παρουσιάσεις Εργασιών/ Μκροδιδασκαλίες 13. Παρουσιάσεις Εργασιών/ Μκροδιδασκαλίες
Λέξεις Κλειδιά
Πρακτική άσκηση φοιτητών, Σχέδια μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις251
Εργαστηριακή Άσκηση301,2
Πρακτική (Τοποθέτηση)853,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση είναι συνεχής. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εκπονούν εργασίες, σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες και τις παρασουζιάζουν στην ολομέλεια της τάξης. Στη διάρκεια των παρουσιάσεων γίνεται ετεροααξιολόγηση και παρέχεται ανατροφοδότηση από τη διδάσκουσα. Στο τέλος του εξαμήνουν καταθέτουν portofolio εργασιών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αναφορά από τη Πρακτική Ασκηση και παρατήρηση στην τάξη. Επιπλέον κάνουν μία μικροδιδασκαλία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Beacco, J.-C. & Lieutaud, S. (2000). Les dimensions culturelles des enseignements de langue. Paris : Hachette. Bérard, E. (1991). L’approche communicative. Théorie et pratiques. Paris : CLE International. Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. Conseil de l’Europe. (2018). Cadre européen commun de référence sur les langues. Apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec des nouveaux descripteurs. https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5 Courtillon, J. (2003). Élaborer un cours de FLE. Paris : Hachette. Cuq, J.-P. & Gruca, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : PUG. Moirand, S. (1990). Enseigner à communiquer en langue étrangère. Paris : Hachette. Niquet, G. (1991). Enseigner le français. Pour qui ? Comment ? Paris : Hachette. Tagliante, C. (2006). La classe de langue. Paris : CLE International. Tagliante, C. (2005). L’évaluation et le Cadre européen commun. Paris : CLE International. Αρβανίτης, Π. & Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, Αικ. (2013). Η Πράξη Λόγου στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση. Τοκατλίδου, Β. (2003). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα. Πατάκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-10-2022