Τεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων ΙΙ / Literary analysis techniques II
Τίτλος στα ΓαλλικάAnalyse du texte littéraire II
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-03
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006342

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνικές Ανάλυσης Λογοτεχνικών Κειμένων ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Fanny-Φανή Maquet-Σαραφοπούλου
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247495
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ενεργητική συμμετοχή των φοιτητων στις ασκήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εξάσκηση στη μελέτη σύντομων κειμένων της γαλλικής γραμματολογίας • Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κατανόηση και έκφραση) • Εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ανάλυσης κειμένων και της αφηγηματολογίας • Απόκτηση βασικών γνώσεων στην ιστορία της γαλλικής λογοτεχνίας • Αυτονόμηση στη μελέτη και ερμηνεία διαφορετικών λογοτεχνικών κειμένων • Ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ειδών λόγου και υφολογικών χαρακτηριστικών Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες εξοικειώνονται με παιδαγωγικές τεχνικές μέσα από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, προφορικές παρουσιάσεις καθώς και με την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης εξοικειώνονται με βασικές διδακτικές μεθόδους και με έννοιες όπως η (αυτο)αξιολόγηση της επίδοσης (προφορικής/γραπτής), η ανατροφοδότηση, το ομαδικό πνεύμα, κλπ., όλα απαραίτητα εφόδια όσον αφορά στο εργασιακό μέλλον και στη διδακτική επάρκεια των μελλοντικών αποφοίτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα είναι μύηση στην ανάλυση του γνήσιου λογοτεχνικού κειμένου. Επικεντρώνεται στα προβλήματα και στις μεθόδους της λογοτεχνικής ανάλυσης. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες ώστε να εξοικειωθούν με τη λογοτεχνία γενικά, τα προβλήματα που προκύπτουν από το λογοτεχνικό κείμενο ιδιαίτερα, τους ειδικούς όρους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου. Το μάθημα εγγράφεται ήδη σε μια προοπτική υφολογική, ειδολογική (θέατρο, μυθιστόρημα, ποίηση) αλλά και λογοτεχνική (λογοτεχνικά ρεύματα, ιστορία ιδεών). Προσεγγίζονται, ανεξάρτητα από χρονολογικές περιόδους, κείμενα διαφόρων ειδών και ρευμάτων. Περιεχόμενο μαθήματος/εβδομάδα 1η εβδομάδα: Εισαγωγή- Αρχές αφηγηματολογίας 2η – 13η εβδομάδα: Ανάλυση αποσπασμάτων λογοτεχνικών έργων και συγγραφή σύντομης εργασίας από τους φοιτητές Τα προς μελέτη λογοτεχνικά έργα επιλέγονται από 3 διαφορετικά corpus και εναλλάσσονται κάθε ακαδημαϊκό έτος.
Λέξεις Κλειδιά
Ανάλυση κειμένων, Αφηγηματολογία, Γαλλική Λογοτεχνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Elearning, e-mail, ιστότοποι σχετικοί με το μάθημα, ηλεκτρονικά λεξικά και περιοδικά, κ.ά.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων572,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών261,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίδοση των φοιτητών αξιολογείται με τον εξής τρόπο: 30% από την ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα και τις ατομικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και 70% από τα αποτελέσματα γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)Fr. Dangon - J.Roques-Brières - Fr.Weiss, Lire en Français, Hatier, Paris, 1985 2)Yves Reuter, L'analyse du récit, Collection 128, Armand Colin, Paris, 2009 3)Michel Jarrety, Lexique des termes littéraires,"Le Livre de Poche",librairie générale française,2001 4)Yves Reuter, Introduction à l'analyse du roman, Armand Colin, 2010 5)D.Ducros,Lecture et analyse du poème,Armand Colin,1996
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2020