Άσκηση στο Λογοτεχνικό Δοκίμιο

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΆσκηση στο Λογοτεχνικό Δοκίμιο / Essay writing practice
Τίτλος στα ΓαλλικάDissertation littéraire
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-08
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006357

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΆσκηση στο Λογοτεχνικό Δοκίμιο
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247500
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξάσκηση στη μελέτη κειμένων της γαλλικής γραμματολογίας Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κατανόηση και έκφραση) Εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ανάλυσης κειμένων Ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ειδών λόγου και υφολογικών χαρακτηριστικών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Υ-ΛΟΓ-05. Παραγωγή κριτικού λόγου. Πρόκειται για εξάσκηση των φοιτητών/τριών στο λογοτεχνικό δοκίμιο με βάση έργα που έχουν μελετηθεί στην τάξη (ένα έργο ή σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής). Το κείμενο αναφοράς αποτελεί τη βάση για αναλύσεις κειμένων και σύνταξη πιο σύνθετων μελετών πάνω σε διάφορα ζητήματα, λογοτεχνικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά, ιστορικά κ.ά. Το μάθημα επικεντρώνεται όχι μόνο στην ανάλυση ενός θέματος αλλά και στην εξάσκηση δόμησης πλάνου συγγραφής καθώς και στη μελέτη και επίλυση ζητημάτων μεθοδολογίας. 13 εβδομάδες μαθημάτων: 1. : Εισαγωγικό μάθημα (Σε τι συνίσταται το μάθημα. Ανάλυση πλαισίου του μαθήματος. Περιγραφή της διδακτικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί) 2-3: Τι είναι το λογοτεχνικό δοκίμιο; Πώς δομείται ένα πλάνο συγγραφής δοκιμίου; Μελέτη και επίλυση ζητημάτων μεθοδολογίας. 4-8 : Μελέτη λογοτεχνικού έργου ή συνόλου έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής. 9 : Διόρθωση λογοτεχνικού δοκιμίου, το οποίο έχουν συντάξει οι φοιτητές βάσει ενός θέματος το οποίο έχει αντληθεί από το κείμενο αναφοράς. 10-12: Συνέχεια της μελέτης του έργου και ανάθεση σύνταξης δεύτερου λογοτεχνικού δοκιμίου 13 : Διορθώσεις δοκιμίου και υποδείξεις για την τελική γραπτή δοκιμασία του εξαμήνου.
Λέξεις Κλειδιά
λογοτεχνική ανάλυση, προσέγγιση κειμένων, συγγραφή λογοτεχνικού δοκιμίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων261,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις80,3
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος από τον κάθε φοιτητή ελέγχεται αφενός με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αφετέρου με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
F. Adam, Réussir la dissertation littéraire, analyser un sujet et construire un plan, Paris, A. Colin, 2005. Y. Baudelle (sous la dir. de), Dissertations littéraires générales, Paris, A. Colin, 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-10-2022