Εισαγωγή στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία / Introduction to General and Comparative Literature
Τίτλος στα ΓαλλικάIntroduction à la littérature générale et comparée
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-10
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006359

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247502
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΚΕ-ΓΛΩ-30 Τεχνολογία πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των γλωσσών - Ασύγχρονα συστήματα τηλεκπαίδευσης και γλωσσική κατάρτιση
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία, την ορολογία και τους στόχους της Συγκριτικής Γραμματολογίας - Πρακτική άσκηση των φοιτητών πάνω σε επιλεγμένα αποσπάσματα κειμένων, έτσι ώστε να εξασκούνται σταδιακά στη διακειμενικότητα. -Παρουσίαση εργασιών στην τάξη, έτσι ώστε να επωφελούνται όλοι από την έρευνα της κάθε ομάδας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα αυτό ενημερώνει τους φοιτητές για τις βασικές έννοιες της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (όπως π.χ. η πρόσληψη, η εξέλιξη των μύθων, κλπ.) και παράλληλα εφαρμόζει στοιχειώδη συγκριτολογική προσέγγιση με την παράλληλη μελέτη ποιημάτων διαφόρων συγγραφέων προερχόμενων από άλλες χώρες, εποχές και κουλτούρες. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Εισαγωγή, ορισμοί, αφετηρία της Συγκριτικής Γραμματολογίας Κείμενο: Joachim du Bellay « Regret du pays natal » 2. Αντικείμενα, μέθοδοι και στόχοι της Συγκριτικής Γραμματολογίας Κείμενο: Γιώργος Σεφέρης «Πάνω σ' έναν ξένο στίχο» 3. Εθνικές και υβριδικές λογοτεχνίες και λογοτεχνικές ανταλλαγές Κείμενο: Κωνσταντίνος Καβάφης : « Ιθάκη » 4. Η αποδοχή ενός ξένου κειμένου. Οι έννοιες της συγχρονίας και διαχρονίας. Κείμενο: Ντίνος Χριστιανόπουλος, « Ιθάκη » 5. Ορολογία της συγκριτολογικής έρευνας. Κείμενα: Κωνσταντίνου Καβάφη, « Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.) » / Μανόλη Αναγνωστάκη « Νέοι της Σιδώνος, 1970 » 6. Διάφοροι τρόποι μίμησης: μίμηση ύφους, παρωδία, παράφραση, κλπ. Κείμενα πρωτότυπα (Balzac, Hugo) και απομιμήσεις τους. 7. Ο χειρισμός ενός ξένου κειμένου: μετάφραση, απόδοση, κλπ. Κείμενα: Charles Baudelaire, « Correspondances » / Μετάφραση Κωνσταντίνου Καβάφη 8. Ο ρόλος του μύθου. Κείμενο: Γύμνασμα Καβάφη, “Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον” 9. Θέματα και μοτίβα. Μεταφράσεις κειμένων: Καβάφης, « Επέστρεφε », Σαπφώ, «Κέλομαι σε Γογγύλα» 10. Η σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και εικαστικών τεχνών: ζωγραφική / φωτογραφία. Κείμενο: Ronsard, « Ode à Cassandre » 11. Λογοτεχνία και κινηματογράφος. Κείμενο: Raymond Queneau, « Si tu t’imagines » 12. Από το βιβλίο Ανατροπές: Μέρος δεύτερο, Κεφάλαιο πρώτο (Τα «εν δήμω») 13. Από το βιβλίο Ανατροπές: Μέρος δεύτερο. Κεφάλαιο δεύτερο (Τα «εν οίκω»)
Λέξεις Κλειδιά
συγκριτική, μέθοδοι, μύθοι, παγκόσμια, λογοτεχνία, πρόσληψη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Εξετάσεις361,4
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση γίνεται ως εξής : 40 % από την συμμετοχή των φοιτητών σε ομαδικές εργασίες στη διάρκεια των μαθημάτων και 60 % από την γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου πάνω σε α) θεωρητικά θέματα (υποχρεωτικά στα γαλλικά)και β) (στα γαλλικά ή στα ελληνικά, κατόπιν επιλογής του φοιτητή) σε ποιήματα που έχουν αναλυθεί στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Ελισάβετ Μαμακούκα "ANAΤΡΟΠΕΣ: Αμφισβητώντας το κατεστημένο μέσω της γλώσσας. Raymond Queneau και Παύλος Μάτεσις". Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2016. ISBN: 978-960-12-2255-4 (στο τμήμα 1 της αντίστοιχης διδάσκουσας)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Susan Bassnett, Comparative Literature: A critical introduction, ελληνική μετάφραση 2000 : «Συγκριτική Γραμματολογία: Κριτική εισαγωγή», εκδόσεις Πατάκης, 2η έκδοση, Απρίλιος 2011 -Pierre Brunel, La Littérature comparée, εκδόσεις Armand Colin (συλλογικός τόμος), Παρίσι, 1983 -Yves Chevrel, La Littérature Comparée, εκδόσεις PuF, ‘Que sais-je ?’, Παρίσι, 1989, Μάιος 2009, 6η έκδοση-Ζ.Ι. Σιαφλέκης, Συγκριτισμός και Ιστορία της Λογοτεχνίας, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα, 1988, 2η έκδοση
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2023