Ιταλικά ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙταλικά ΙΙ / Italien Language II
ΚωδικόςΥΠΟ-05-Ι2
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006470

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙταλικά ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600247524
Τύπος Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα Mαθησιακά αποτελέσματα εντοπίζονται σε 5 άξονες/δεξιότητες: 1. Kατανόηση προφορικού λόγου: Μπορεί να κατανοήσει φράσεις και λέξεις που σχετίζονται με περιοχές άμεσης προσωπικής συνάφειας. Μπορώ να συλλάβει την κεντρική ιδέα σε περιπτώσεις σύντομων, σαφών, απλών μηνυμάτων και ανακοινώσεων. 2. Κατανόηση γραπτού λόγου: Μπορεί να διαβάσει πολύ σύντομα, απλά κείμενα. Μπορεί να βρει συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλό καθημερινό υλικό όπως διαφημίσεις, φυλλάδια, καταλόγους εστιατορίων και μπορεί να κατανοήσει σύντομες απλές προσωπικές επιστολές. 3. Προφορική συνδιαλλαγή: Μπορεί να επικοινωνεί απλά για γνωστά-οικεία θέματα και δραστηριότητες. Μπορεί να χειριστεί πολύ σύντομες κοινωνικές συνδιαλλαγές, παρόλο που συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει πολλά ώστε να συνεχίσει ο ίδιος τη συνομιλία. Μπορεί να μιλήσει για τα πράγματα που του αρέσουν ή όχι. 4. Παραγωγή προφορικού λόγου: Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά φράσεων και προτάσεων για να περιγράψει με απλά λόγια την οικογένειά του και άλλους ανθρώπους, τις συνθήκες διαβίωσης, τις προτιμήσεις του /τα γούστα του, το εκπαιδευτικό του ιστορικό ή την τωρινή δουλειά του/απασχόλησή του. 5. Παραγωγή γραπτού λόγου: Μπορεί να γράψει σύντομα, απλά μηνύματα και σημειώσεις που σχετίζονται με οικεία θέματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σε αυτό το μάθημα 201 συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Α1+ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Η διδασκαλία της ιταλικής και αυτό το εξάμηνο γίνεται μια φορά την εβδομάδα για 3 συνεχόμενες διδακτικές ώρες και σε συνδιδασκαλία με άλλα τμήματα/σχολές (4). Ο φοιτητής μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, οδηγίες κατεύθυνσης, κλπ). Να αναφέρει τις προτιμήσεις και τις αντιπάθειές του, να πει πώς είναι οι άλλοι άνθρωποι, να εκμαιεύσει/ να κατανοήσει παρόμοιες πληροφορίες από άλλους. Πιο ειδικά οι φοιτητές ασχολούνται με τα παρακάτω γραμματικά φαινόμενα (riflessione grammaticale): Presente indicativo dei verbi irregolari: volere, potere, dovere, bere, sapere, dire, venire, uscire. Struttura sintattica: potere, volere, dovere + infinito. Struttura sintattica: mi piace/non mi piace, preferisco, amo + infinito. Forme interrogative: come?, che cosa?, che?, qual? quanti/e?, chi?, perchè? Sostantivi irregolari al plurale: uomo, uovo, parti del corpo, ecc. Sostantivi invariabili. Gli indefiniti: niente, nessuno, qualche, alcuni/e. Le forme del verbo essere: c’è, ci sono. Pronomi e aggettivi dimostrativi: questo, quello. Pronomi e aggettivi possessivi. Aggettivi possessivi con i nomi di parentela. Avverbi e locuzioni avverbiali di luogo: a sinistra, a destra, di fronte, in fondo, vicino, lontano, lì, là, quì, quà. Preposizioni semplici e articolate. Pronomi relativi: che, quale, chi. Και με τις παρακάτω γλωσσικές πράξεις (atti linguistici): Chiedere e dare informazioni relativamente a: Amico/a intimo/a (aspetto fisico, carattere), Cibi e bevande preferite, Colori preferiti, Mezzi di trasporto preferiti, Indicazioni di percorso, Hobby=passatempi, interessi, Abitazione, Famiglia, Tempo/meteo, Abbigliamento, Colore preferito, Τempo libero. Iniziare, finire una lettera, un’email formale e informale. Scrivere brevi messaggi/lettere/email/appunti.
Λέξεις Κλειδιά
Common European Framework A1
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή και προτζέκτορα στην αίθουσα διδασκαλίας. Elearning, zoom, skype, Blog, facebook, email: για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις903,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Σύνολο1204,8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση είναι αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων – αξιολόγηση των όσων έχουν διδαχτεί. Επομένως σχετίζεται με τη δουλειά ενός εξαμήνου, με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξάμηνου και κάθε γραπτή εξέταση διαρκεί 1 ώρα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 1. Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni, 2013. Rete! 1 (Corso multimediale d'Italiano per stranieri) Libro di casa + CD-Audio Paperback, Guerra Edizioni: Perugia 2. Susanna Nocchi, 2022. Grammatica pratica della lingua italiana: Edizione aggiornata. Libro + audio onl Copertina flessibile. Alma Edizioni: Firenze
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2024