Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού ΙΙ / Urban Design Studio II
Κωδικός02ΕΕ02
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600002253

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600247600
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το εν λόγω μάθημα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν: • κατανοήσει τη λειτουργία και τις αρχές σχεδιασμού της περιβαλλοντικά φιλικής πόλης και ειδικότερα του δημόσιου αστικού χώρου, • κατανοήσει τις έννοιες της συνεκτικής πόλης, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της εξοικονόμησης πόρων και της ελαχιστοποίηση χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον σχεδιασμό του αστικού χώρου και των κτιριακών κελυφών που τον ορίζουν, • κατανοήσει τις διαδικασίες παραγωγής του αστικού χώρου και το ρόλο του συμμετοχικού σχεδιασμού, • εξασκηθεί στην εφαρμογή των παραπάνω εννοιών στον σχεδιασμό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού πραγματεύεται τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του αστικού σχεδιασμού στις πολλαπλές κλίμακες του αστικού χώρου, από την αστική στρατηγική μέχρι τον σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος και των αστικών υπαίθριων χώρων. Εμβαθύνοντας σε σύγχρονες πολυσυλλεκτικές έννοιες, όπως η αστική βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα, η περιβαλλοντική προσέγγιση δεν εξαντλείται στην επιδίωξη της ενεργειακής εξοικονόμησης ή της προστασίας των τοπικών φυσικών στοιχείων και δεν γίνεται αντιληπτή αποκλειστικά ως τεχνικό ζήτημα. Ο περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός τοποθετείται ανάμεσα στον πολεοδομικό και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, με σαφή προσανατολισμό στην υλική μορφή του αστικού χώρου. Εντάσσεται σε ένα πλέγμα διαδικασιών που ενσωματώνει κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις, ζητήματα αστικού μεταβολισμού, αστικής διακυβέρνησης και περιβαλλοντικής πολιτικής. Η κλιματική αλλαγή, η πιο πρόσφατη έκφανση της περιβαλλοντικής κρίσης, οδηγεί στον εμπλουτισμό και την αναδιατύπωση των στοχεύσεων του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και στην ανάγκη προσαρμογής του αστικού χώρου σε νέες διακινδυνεύσεις. Το Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού εξελίσσεται σε δύο εξάμηνα. Κατά το εαρινό εξάμηνο, το Εργαστήριο Αστικού Σχεδιασμού ΙΙ επικεντρώνεται στην εξειδίκευση του σχεδιασμού σε υποπεριοχές της ευρύτερης περιοχής μελέτης, με βάση τις επιλογές που έγιναν σε επίπεδο στρατηγικού πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού.
Λέξεις Κλειδιά
δημόσιος αστικός χώρος, τοπίο, κλίμα, φυσικοί πόροι, περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Λογισμικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή σε όλα τα ανωτέρω. Χρήση λογισμικού προσομοίωσης στη διδασκαλία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις250,8
Άσκηση Πεδίου200,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,5
Εκπόνηση μελέτης (project)2006,7
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθμολόγηση των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται μέσω της πολυπαραμετρικής αξιολόγησης της ενδιάμεσης και της τελικής παρουσίασης/παράδοσης του σχεδιαστικού θέματος του εργαστηρίου περιβαλλοντικού αστικού σχεδιασμού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ford, B., R. Schiano-Phan, E. Francis (Eds 2010). The Architecture & Engineering of Downdraught Cooling. PHDC Press Givoni, B. (1994). Passive and Low Energy Cooling of Buildings. Van Nostrand Reinhold Goulding, J.R., J.O.Lewis and T.C. Steemers (Eds. 1992 and later). Energy in Architecture: the European Passive Solar Handbook. Batsford for Commission of the European Communities Santamouris, M. (Ed. 2007). Advances in Passive Cooling. Earthscan Boardman, B. (2012). Achieving Zero Delivering Future-friendly Buildings. Oxford Littlefair, P.J. (2011) Site Layout Planning for Daylight and Sunlight. A Guide to Good Practice. BRE Press University Erell, E., D. Pearlmutter and T.J. Williamson (2010). Urban Micrcoclimate: designing the spaces between buildings. Earthscan Olgyay (1992), Design with climate. Van Nostrand Reinhold, New York, pp.91-100
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-05-2024