Ηθικά και νομικά προβλήματα κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗθικά και νομικά προβλήματα κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος / Ηθικά και νομικά προβλήματα κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
ΚωδικόςΙΜΣΚΑ0005
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΤριανταφυλλιά Παπαδοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014714

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗθικά και νομικά προβλήματα κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600247609
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1. έχουν κατανοήσει σε βάθος τις έννοιες της ιατρικής πράξης και του ιατρικού λειτουργήματος, 2. έχουν εντρυφήσει στα θεωρητικά προβλήματα της ιατρικής ηθικής και έχουν αναλύσει τα ηθικά προβλήματα που αναφύονται από την άσκηση της ιατρικής, 3. γνωρίζουν τα δικαιώματα των ασθενών και το ιατρικό απόρρητο, 4. έχουν εξασκηθεί στον καθορισμό προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων, όπως η μεταμόσχευση οργάνων και ο εγκεφαλικός θάνατος και 5. γνωρίζουν σε βάθος τα νομικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τα ιατρικά σφάλματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η έννοια της ιατρικής πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. Το ιατρικό λειτούργημα διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας. Επίσης, γίνεται ευρεία ανάλυση της ιατρικής ηθικής, η οποία ασχολείται με τη συμπεριφορά και την επιστημονική επάρκεια όσων εμπλέκονται στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, όπως επίσης και από τα ηθικά προβλήματα που αναφύονται από την άσκηση της ιατρικής. Οι σύγχρονες εξελίξεις έχουν αναδείξει νέα προβλήματα, όπως είναι η κλωνοποίηση του ανθρώπου, η ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος, η ευγονική, οι νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής, ο προγεννητικός έλεγχος, η μεταμόσχευση οργάνων, ο εγκεφαλικός θάνατος, θέματα σχετικά με το τέλος της ζωής και ο καθορισμός προτεραιοτήτων, τα οποία απαιτούν πολύπλευρη αντιμετώπιση στην οποία η βιοηθική έχει εξέχουσα θέση. Τέλος, συζητούνται η έννοια του ιατρικού σφάλματος ως νόμιμου λόγου ιατρικής ευθύνης, όπως και η δεοντολογία και η ηθική της βιοϊατρικής έρευνας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η Τ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία: 1. στη διδασκαλία του μαθήματος, 2. στην επικοινωνία με τους φοιτητές και 3. στην αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1003,8
Σεμινάρια501,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,7
Σύνολο1957,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και αξιολόγηση της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2024