Κριτική Σκέψη και ήπιες δεξιότητες (Soft skills):εννοιoλογήσεις, περι εχόμενα και στρατηγικές ανάπτυξης. Κριτική ανάλυση λόγου.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚριτική Σκέψη και ήπιες δεξιότητες (Soft skills):εννοιoλογήσεις, περι εχόμενα και στρατηγικές ανάπτυξης. Κριτική ανάλυση λόγου. / Κριτική Σκέψη και ήπιες δεξιότητες (Soft skills):εννοιoλογήσεις, περι εχόμενα και στρατηγικές ανάπτυξης. Κριτική ανάλυση λόγου.
ΚωδικόςΙΜΚΣΑ0003
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Δημητριάδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014712

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚριτική Σκέψη και ήπιες δεξιότητες (Soft skills):εννοιoλογήσεις, περι εχόμενα και στρατηγικές ανάπτυξης. Κριτική ανάλυση λόγου.
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600247610
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: 1. προσεγγίζουν θεωρητικά τις έννοιες της κριτικής σκέψης και των ήπιων δεξιοτήτων σε συνάφεια με τις βιοϊατρικές και κοινωνικές επιστήμες, 2. αξιοποιούν λειτουργικά δεξιότητες κριτικής σκέψης – όπως αιτιολόγηση, ανάλυση προβλήματος, ερμηνεία, λήψη αποφάσεων και αναστοχασμό – κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, 3. εφαρμόζουν ήπιες δεξιότητες – όπως ενσυναίσθηση, προσαρμοστικότητα, αυτοέλεγχο, ψυχική ανθεκτικότητα – στο επαγγελματικό πλαίσιο της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης, 4. αναγνωρίζουν τους γλωσσικούς μηχανισμούς για την κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και 5. αναγνωρίζουν το ρόλο της γλώσσας στην αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται μια σειρά από ανθρώπινες δεξιότητες που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τους εργαζόμενους στις Βιοϊατρικές και Κοινωνικές Επιστήμες, η καλλιέργειά τους όμως εδρεύει σε περιοχές των Επιστημών Αγωγής και Εκπαίδευσης. Μελετά την κριτική σκέψη ως προς τη θεωρητική της θεμελίωση, τη λειτουργική της δομή και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την προώθηση, την εμβάθυνση και την αξιολόγησή της. Ακόμη, εξετάζει σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό τη συνάφεια της κριτικής σκέψης με τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες (μεταγνώση και αναστοχασμό, ενσυναίσθηση, διαπροσωπικές δεξιότητες, ψυχική ανθεκτικότητα, ηγεσία ομάδας κ.λπ.). Εξοικειώνει, επίσης, τους φοιτητές με την κριτική ανάλυση λόγου, ως ένα εργαλείο άσκησης της κριτικής σκέψης στον λόγο που αναπτύσσεται σε διάφορα πεδία εφαρμογής των Βιοϊατρικών και Κοινωνικών Επιστημών: στην επικοινωνία του επαγγελματία υγείας με τον ασθενή, στην εκφορά σύγχρονων θεμάτων υγείας και ασθενειών, στη διάχυση της ιατρικής πληροφορίας, καθώς και στην πραγμάτευση θεμάτων υγείας ευπαθών ομάδων στο δημόσιο λόγο.
Λέξεις Κλειδιά
διαπροσωπικές δεξιότητες, κριτική ανάλυση λόγου, αναστοχασμός, ενσυναίσθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η Τ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία: 1. στη διδασκαλία του μαθήματος, 2. στην επικοινωνία με τους φοιτητές και 3. στην αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις803,1
Σεμινάρια702,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,7
Σύνολο1957,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και αξιολόγηση της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Butler, H. A. (2012). Halpern Critical Thinking Assessment predicts real‐world outcomes of critical thinking. Applied Cognitive Psychology, 26(5), 721-729.https://doi.org/10.1002/acp.2851 2. Crepeau, Β. Ε. (1991). Achieving Intersubjective Understanding: Examples from an Occupational Therapy Treatment Session. The American Journal of Occupational Therapy (45)11, 1016-1025 3. Ennis, R. (2011). Critical thinking: Reflection and perspective Part I. Inquiry: Critical thinkingacross the Disciplines, 26(1), 5-19.https://doi.org/10.5840/inquiryctnews201126215 4. Ennis, R. H. (1987). Critical thinking and the curriculum. In M. Heiman, & J. Slomianko (Eds.),Thinking skills instruction: Conceptsand techniques (pp. 40-48). National Education Association. 5. Facione, P. A. (1992). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Measured Reasons and The California Academic Press, Millbrae, CA. 6. Facione, P. A. (2011). Critical thinking: What it is and why it counts. Insight assessment,2007(1), 1-23. 7. Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis. In J. P. Gee & M. Handford (Eds.), The Routledge handbook of discourse analysis (pp. 9-20). Routledge. 8. Groopman, J. (2009). Πώς σκέφτονται οι γιατροί. Αθήνα: Κλειδάριθμος. 9. Halpern, D. F. (1999). Teaching for critical thinking: Helping college students develop the skills and dispositions of a critical thinker. New directions for teaching and learning, 1999(80), 69-74.https://doi.org/10.1002/tl.8005 10. Halpern, D. F. (2001). Assessing the effectiveness of critical thinking instruction. The Journalof General Education, 50(4), 270-286. 11. Halpern, D. F. (2023). Thought and Knowledge. An Introduction to Critical Thinking (6th ed.). Routledge. 12. Hughes, J. M. F. (2018) Progressing Positive Discourse Analysis and/ in Critical Discourse Studies: reconstructing resistance through progressive discourse analysis. Review of Communication, 18(3), 193-211. DOI: 10.1080/15358593.2018.1479880 13. Kember, D., Leung, D., Jones, A., Loke, A., McKay, J., Sinclair, K., Tse, H., Webb, C., Wong, F., Wong, M., & Yeung, E. (2000). Development of a questionnaire to measure the level of reflective thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education 25, 381-395. 14. Lorencová, H., Jarošová, E., Avgitidou, S., & Dimitriadou, C. (2019). Critical thinking practices in teacher education programmes: a systematic review. Studies in HigherEducation, 44(5), 844-859.https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586331 15. Lupton, D. (1992). Discourse analysis: A new methodology for understanding the ideologies of health and illness. Australian Journal of Public Health 16(2): 145-150. 16. Lupton, D. (1993). AIDS risk and heterosexuality in the Australian press. Discourse & Society, 4(3), 307-328. 17. Rear, D. (2019) One size fits all? The limitations of standardized assessment in critical thinking. Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(5), 664-675.https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1526255 18. Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. How professionals think in action. USA: Basic Books. 19. Sherlock, R., Wood, F., Joseph‐Williams, N., Williams, D., Hyam, J., Sweetland, H., ... & Edwards, A. (2019). “What would you recommend doctor?”—Discourse analysis of a moment of dissonance when sharing decisions in clinical consultations. Health Expectations, 22(3), 547-554.https://doi.org/10.1111/hex.12881 20. Van Dijk, T. A. (2015). Critical discourse analysis. In D. Tannen, H.E. Hamilton&D. Schiffrin (Eds.), The handbook of discourse analysis, (pp. 466-485). John Wiley & Sons, Inc. 21. Van Leeuwen, T. (2018). Moral evaluation in critical discourse analysis. Critical Discourse Studies, 15(2), 140-153. https://doi.org/10.1080/17405904.2018.1427120 22. Walseth, L. T. & Schei, E. (2011). Effecting change through dialogue: Habermas' theory of communicative action as a tool in medical lifestyle interventions. Medicine Health Care and Philosophy 14(1):81-90.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Chopra, D. & Tanzi, R. (2021). Ο Θεραπευτικός Εαυτός. Μαθαίνοντας να θωρακίζουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα για πάντα. Μετάφρ. Σώτη Τριανταφύλλου. Αθήνα: Πατάκης. 2. Dimitriadou, C., Vrantsi, A., Lithoxoidou, A.,& Seira, E. (2019). Teachers’ critical thinking dispositions through their engagement in action research projects: An example of best practice. In M. Tsitouridou, J. Diniz, A., Mikropoulos, & S. Chadjileontiadou (Eds.), TECH-EDU 2018, Communications in Computer and Information Science Series (CCIS), Vol 993. Springer, Cham, Part of Springer Nature, pp. 166–180. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20954-4_12 3. Lithoxoidou, A. & Dimitriadou, C. (2021). Teaching Strategies to promote Critical Thinking Skills in an Online Learning Environment. In A. Reis, J. Barroso, J.B. Lopes, T. Mikropoulos& CW. Fan (Eds.) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2020, Communications in Computer and Information Science, (CCIS), Vol 1384. Springer, Cham, pp. 181-192. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73988-1_13
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2024