Οικοδόμηση της σχέσης ασθενή-ιατρού και η επίδραση στην ασφάλεια των ασθενών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟικοδόμηση της σχέσης ασθενή-ιατρού και η επίδραση στην ασφάλεια των ασθενών / Οικοδόμηση της σχέσης ασθενή-ιατρού και η επίδραση στην ασφάλεια των ασθενών
ΚωδικόςΙΜΚΣΑ0002
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑστέριος Καραγιάννης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014711

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟικοδόμηση της σχέσης ασθενή-ιατρού και η επίδραση στην ασφάλεια των ασθενών
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600247612
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1. αποκτούν δεξιότητες στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της σχέσης ασθενή - ιατρού και στο χειρισμό ασθενών με ποικίλες ιδιαιτερότητες, 2. κατανοούν τη σημασία της συμμόρφωσης των ασθενών στη θεραπεία και εξασκούνται στη αντιμετώπιση του προβλήματος της μη συμμόρφωσης, 3. είναι γνώστες της διαδικασίας ανακοίνωσης δυσάρεστων νέων σε ασθενείς και τους συγγενείς τους, 4. είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της ηγεσίας και του μέντορα στην ιατρική εκπαίδευση, 5. κατανοούν τα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και 6. αποκτούν την ικανότητα διαχείρισης της επαγγελματικής εξουθένωσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η άσκηση της ιατρικής είναι λειτούργημα που αποσκοπεί στη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου, καθώς και στην ανακούφισή του από τον πόνο. Το ιατρικό λειτούργημα διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας. Επομένως, η οικοδόμηση της σχέσης ασθενή-ιατρού έχει μεγάλη σημασία για τη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του πάσχοντος ανθρώπου και τη συμμόρφωσή του στις ιατρικές οδηγίες. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται ανάλυση του τρόπου διαχείρισης δύσκολων ασθενών και της αντιμετώπισης συγκρούσεων, ενώ δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία λήψης κλινικών αποφάσεων με κατάλληλο συνδυασμό γνωστικών, ψυχολογικών και κοινωνικών διεργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
σχέση ιατρού - ασθενή, ηγεσία, μέντορας, επαγγελματική εξουθένωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις803,1
Σεμινάρια702,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,7
Σύνολο1957,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και αξιολόγηση της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2024