Σύγχρονοι προβληματισμοί για την αρχή και το τέλος της ζωής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονοι προβληματισμοί για την αρχή και το τέλος της ζωής / Σύγχρονοι προβληματισμοί για την αρχή και το τέλος της ζωής
ΚωδικόςΙΜΚΣΒ0007
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014716

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονοι προβληματισμοί για την αρχή και το τέλος της ζωής
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600247614
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1. έχουν κατανοήσει τις έννοιες της αρχής και του τέλους της ζωής, 2. έχουν αντιληφθεί τόσο από νομική όσο και από φιλοσοφική σκοπιά τις έννοιες της ενεργητικής και παθητικής ευθανασίας και του δικαιώματος στο θάνατο, 3. είναι ενημερωμένοι λεπτομερώς για τη διαδικασία διακοπής των μέσων υποστήριξης της ζωής, 4. γνωρίζουν το μεγάλο πρόβλημα των μεταμοσχεύσεων οργάνων από συγγενή ζώντα δότη ή από δωρεά μετά θάνατο και 5. έχουν κατανοήσει τον προβληματισμό για την αρχή και το τέλος της ζωής σε διαφορετικούς πολιτισμούς και κοινωνίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος λαμβάνει χώρα μια διεπιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων που ανακύπτουν στην αρχή και το τέλος της ζωής. Μέσα από την ιατρική, νομική και ηθικοφιλοσοφική σκοπιά, οι φοιτητές αφενός μεν έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν αναλυτικά έννοιες που σχετίζονται με την αρχή της ανθρώπινης ζωής, όπως ο προσδιορισμός του κρίσιμου χρονικού σημείου για την έναρξη της ζωής, η διαφοροποιημένη προστασία ανθρώπου και εμβρύου, η νομική φύση του γενετικού υλικού, η ευθύνη από εσφαλμένους χειρισμούς στο επίπεδο του προγεννητικού ελέγχου, αλλά και κατά τη διάρκεια της κύησης και του τοκετού κ.λπ., αφετέρου δε να εξοικειωθούν με την έννοια του τέλους της ανθρώπινης ζωής, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται μέσω μιας εκτεταμένης συζήτησης αναφορικά με το δικαίωμα στο θάνατο, την ενεργητική και παθητική ευθανασία, τη διακοπή των μέσων υποστήριξης της ζωής, τη συμμετοχή σε αυτοκτονία και τέλος την προβληματική των μεταμοσχεύσεων. Στο μάθημα τονίζονται και οι κοινωνικές διαστάσεις των σύγχρονων προβληματισμών για την αρχή και το τέλος της ζωής.
Λέξεις Κλειδιά
αρχή - τέλος ζωής, ευθανασία, αυτοκτονία, μεταμόσχευση οργάνων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η Τ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία: 1. στη διδασκαλία του μαθήματος, 2. στην επικοινωνία με τους φοιτητές και 3. στην αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1003,8
Σεμινάρια501,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,7
Σύνολο1957,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και αξιολόγηση της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2024