Διαπολιτισμική δεξιότητα και αναστοχασμός για την επαγγελματική ανάπτυξη στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαπολιτισμική δεξιότητα και αναστοχασμός για την επαγγελματική ανάπτυξη στις Βιοϊατρικές Επιστήμες / Διαπολιτισμική δεξιότητα και αναστοχασμός για την επαγγελματική ανάπτυξη στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
ΚωδικόςΙΜΚΣΒ0006
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Παπαδοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014715

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαπολιτισμική δεξιότητα και αναστοχασμός για την επαγγελματική ανάπτυξη στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600247615
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1. γνωρίζουν σε βάθος την έννοια του όρου «επάγγελμα» και τη σύνδεσή του με την ανάπτυξη του επαγγελματισμού, 2. έχουν εξασκηθεί αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ασθενών από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα, 3. αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες στην παροχή ιατρικής φροντίδας σε ανθρώπους με διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, 4. εξασκούνται στην κριτική σκέψη και στον αναστοχασμό για τη επιτυχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και 5. έχουν αναλύσει επαρκώς τις έννοιες της αυτορρύθμισης, της αυτοπραγμάτωσης και της αυτεπάρκειας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο επαγγελματικός ρόλος των εργαζομένων στις Βιοϊατρικές και Κοινωνικές Επιστήμες είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και σύνθετος. Στο μάθημα αυτό γίνονται εννοιολογικές αποσαφηνίσεις για τον όρο επάγγελμα και τη σύνδεσή του με τον επαγγελματισμό, την επαγγελματική ανάπτυξη και τα μοντέλα διερεύνησής της. Αναλύεται η επαγγελματική πρακτική του επιστήμονα στο πεδίο αναφοράς σε σχέση με τον αναστοχασμό, τη διαπολιτισμική του δεξιότητα, τη σχέση του με ασθενείς από ποικίλα πολιτισμικά περιβάλλοντα και την αντιμετώπιση της ασθένειας από διαπολιτισμική σκοπιά. Εξετάζονται, επίσης, διαπολιτισμικές διαστάσεις της ιατρικής φροντίδας, της σημασίας των οργάνων, της σχέσης σώματος και πνεύματος, αλλά και της διατροφής. Στο μάθημα περιλαμβάνεται και εργαστήριο με θέμα τον αναστοχασμό και την κριτική σκέψη ως διευκολυντικές διαδικασίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Το εργαστήριο εστιάζει στη σχέση αυτοαντίληψης και εμπειρίας, με βασικούς άξονες την αυτορρύθμιση, την αυτοπραγμάτωση και την αυτεπάρκεια.
Λέξεις Κλειδιά
επάγγελμα, διαπολιτισμική δεξιότητα, αναστοχασμός, αυτοαντίληψη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η Τ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία: 1. στη διδασκαλία του μαθήματος, 2. στην επικοινωνία με τους φοιτητές και 3. στην αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1003,8
Φροντιστήριο501,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,7
Σύνολο1957,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και αξιολόγηση της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2024