Μεθοδολογία έρευνας και επιστημονικής τεχνογραφίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία έρευνας και επιστημονικής τεχνογραφίας / Μεθοδολογία έρευνας και επιστημονικής τεχνογραφίας
ΚωδικόςΙΜΚΣΒ00008
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑστέριος Καραγιάννης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014717

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία έρευνας και επιστημονικής τεχνογραφίας
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600247616
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: 1. διαμορφώνουν με ευστοχία τον τίτλο μιας επιστημονικής εργασίας, 2. διακρίνουν τη διεξαγωγή μιας έρευνας από την οργάνωση μιας επιστημονικής εργασίας στα δομικά της συστατικά, 3. προσδιορίζουν τις πυρηνικές και περιφερειακές έννοιες περιεχομένου της εργασίας, καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ τους βάσει του τίτλου και της βιβλιογραφίας αναφοράς, 4. συνθέτουν το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος της εργασίας αξιοποιώντας πίνακες, διαγράμματα κ.λπ., 5. διατυπώνουν τη σκέψη τους με σαφήνεια, ακριβολογία και συνοχή, χρησιμοποιώντας ακαδημαϊκό ύφος και 6. αποφεύγουν κάθε είδους λογοκλοπή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό γίνεται ανάλυση της μεθοδολογίας σύλληψης μιας ερευνητικής ιδέας, της καταγραφής της ερευνητικής υπόθεσης και των σταδίων που απαιτούνται για την τελική συγγραφή και δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Διδάσκονται οι τρόποι αναζήτησης και κριτικής ανάγνωσης της ιατρικής πληροφορίας, οι αρχές κριτικής ανάγνωσης μιας επιστημονικής εργασίας, ο σχεδιασμός του ερευνητικού πρωτοκόλλου και ο καθορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων. Επίσης, εξετάζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας, ο καθορισμός του μεγέθους δείγματος, οι τύποι σφαλμάτων και τα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού. Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων χρησιμεύει στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζεται η διαδικασία συγγραφής της μελέτης (ζητήματα γλωσσικής διατύπωσης, σύνταξης, εκφραστικής ευρυθμίας, παράφρασης κ.λπ.), ο τρόπος επιλογής του κατάλληλου επιστημονικού περιοδικού για δημοσίευση και η διαδικασία απάντησης στα σχόλια των κριτών. Στόχος του μαθήματος είναι η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για την κατά το δυνατό πληρέστερη συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας και σε απώτερο χρόνο της διδακτορικής τους διατριβής.
Λέξεις Κλειδιά
ερευνητική ιδέα, ερευνητική υπόθεση, συγγραφή - δημοσίευση εργασίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η Τ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία: 1. στη διδασκαλία του μαθήματος, 2. στην επικοινωνία με τους φοιτητές και 3. στην αξιολόγηση των εργασιών των φοιτητών.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1003,8
Σεμινάρια501,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών451,7
Σύνολο1957,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργός συμμετοχή στο μάθημα και αξιολόγηση της εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2024