ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / MONEY AND CAPITAL MARKETS
Κωδικός12ΥΗ08
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣοφια Καλαθα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000445

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 81
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης846
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247622
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, τεχνικές και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των αγορών χρεογράφων και την διαμόρφωση της τιμής των τίτλων, γραμματίων, ομολόγων και μετοχών στις χρηματοοικονομικές αγορές, το Χρηματιστήιο και τις ηλεκτρονικές αγορές διαπραγμάτευσης τίτλων. Το περιεχόμενο καλύπτει τα θέματα: Αποτίμηση ομολογιών, Διαχείριση κινδύνου επιτοκίου και επανεπένδυσης ομολογιών, Δείκτης διάρκειας και κυρτότητας, Προφύλαξη χαρτοφυλακίου ομολογιών, αποτίμηση ομολογιών με μη επίπεδη καμπύλη επιτοκίων, Εκδόσεις νέων μετοχών: Αρχικές δημόσιες προσφορές και Εκδόσεις δικαιωμάτων, Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς βεβαιότητας: Υποδείγματα αποτίμησης μερισμάτων, Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου μετοχών , Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς αβεβαιότητας: Υπόδειγμα CAPM, Υπόδειγμα APT, Διαχείριση και αξιολόγηση επίδοσης χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Υπόθεση της Αποτελεσματικότητα της αγοράς (ασθενής, ημι-ισχυρή, ισχυρή μορφή) και εμπειρική διερεύνηση της υπόθεσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: -να υπολογίζει στατιστικές παραμέτρους των χρηματιστηριακών τιμών μετοχών -να υπολογίζει συντελεστές κινδύνου Βήτα για μετοχές και χαρτοφυλάκια μετοχών -να αποτιμά την επίδοση χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων με βάση γνωστούς δείκτες αποτίμησης -να κατασκευάζει βέλτιστα χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων (Excel) και προγραμμάτων (Matlab)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο καλύπτει τα θέματα: Αποτίμηση ομολογιών, Διαχείριση κινδύνου επιτοκίου και επανεπένδυσης , Δείκτης διάρκειας και κυρτότητας, Προφύλαξη χαρτοφυλακίου ομολογιών, αποτίμηση ομολογιών με μη επίπεδη καμπύλη επιτοκίων, Εκδόσεις νέων μετοχών: Αρχικές δημόσιες προσφορές και Εκδόσεις δικαιωμάτων, Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς βεβαιότητας: Υποδείγματα αποτίμησης μερισμάτων, Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου μετοχών , Αποτίμηση μετοχών υπό καθεστώς αβεβαιότητας: Υπόδειγμα CAPM, Υπόδειγμα APT, Διαχείριση και αξιολόγηση επίδοσης χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Υπόθεση της Αποτελεσματικότητα της αγοράς (ασθενής, ημι-ισχυρή, ισχυρή μορφή) και εμπειρική διερεύνηση της υπόθεσης
Λέξεις Κλειδιά
μετοχές, ομόλογα, κινδύνος και απόδοση, ανάλυση χαρτοφυλακίου,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίαση διαφανειών του μαθήματος με powerpoint, επίλυση ασκήσεων υποχρεωτικά με υπολογιστικό φύλλο excel, υποβολή ασκήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμπληρωματική εξέταση των φοιτητών μεσω ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών και Σ/Λ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1204,3
Εργαστηριακή Άσκηση140,5
Φροντιστήριο301,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1676,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με τον συνδυασμό των παρακάτω μεθόδων. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων προτείνονται πέντε ασκήσεις, μια σε κάθε διδακτική ενότητα. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με άριστα το δέκα και από το σύνολο των ασκήσεων αυτών μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει 50 μονάδες (5x10) κατά μέγιστο. Ο βαθμός των ασκήσεων προκύπτει υπολογίζοντας τον Μέσο Ορο τους, π.χ. (8+10+10+10+10)/5= 9,6 μονάδες στα 10. Η βαθμολογία του μαθή­ματος προκύπτει κατά 20% από το βαθμό των ασκήσεων και (80%) του βαθμού της τελικής εξέτασης Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου. Ο βαθμός των ασκήσεων δε μεταφέρεται.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαδάμου Στ. Διαχείριση χαρτοφυλακίου Μια σύγχρονη προσέγγιση, Gutenberg 2009 Νούλα Αθ. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Τζιόλας 2020
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις του διδάσκοντος, "Θέματα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής: Αγορές και Επενδύσεις"
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2022