ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS
Κωδικός12ΥΣ08
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακή Κοσμίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001515

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 486
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης636
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247624
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- να αναλύουν τις πληροφορίες των λογιστικών καταστάσεων - να αξιολογούν την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια διαφόρων φορέων, όπως τραπεζικών ιδρυμάτων, εταιρειών επενδύσεων, επενδυτών, διοικήσεων των επιχειρήσεων κ.τλ. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων και οργανισμών προκειμένου να ληφθούν υπόψη αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου, βασιζομένων σε επιστημονικά κριτήρια. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα: • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και λογιστικές καταστάσεις • Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων • Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες • Συγκριτική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων • Κεφάλαιο κίνησης και καταστάσεις ταμειακής ροής • Ανάλυση νεκρού σημείου • Case studies
Λέξεις Κλειδιά
λογιστικές καταστάσεις, χρηματοοικονομικοί δείκτες, κεφάλαιο κίνησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1565,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών90,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Subramanyan K.R., Wild J., "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων", Broken Hill Publishers, Αθήνα, 2016
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 Παπαδέας, Συκιανάκης, "Ανάλυση και Διερεύνηση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς", Π. Παπαδέα, Αθήνα, 2016 Κάντζος Κ. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις INTERBOOKS, Αθήνα 2002  Παπαδόπουλος Δ., Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Επιχείρησης, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1983  Samuels J.M., R. E. Brayshaw and J.M. Craner, “Financial Statement Analysis in Europe”, 1st ed., London, UK: Chapman & Hall, 1995  Stickney C.P., “Financial Statement Analysis”, 2nd ed., Fort Worht, TX: Dryden Press, 1993
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2022