ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ / MANAGERIAL ACCOUNTING-COST ACCOUNTING
Κωδικός12ΥΗ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000328

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 480
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης846
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247662
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του κόστους και της κοστολόγησης. Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να χρησιμοποιήσει την λογιστική πληροφόρηση σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας και να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις κοστολόγησης και τιμολογιακής πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός, Έννοια και Διακρίσεις Κόστους.Α' Ύλες. Αποθέματα και Αποτίμηση τους - ΔΛΠ 2. Γενικά Βιομηχανικέ έξοδα. Αποτελέσματα χρήσης σε Εμπορική Επιχείρηση. Αποτελέσματα χρήσης σε Βιομηχανική Επιχείρηση.Κοστολόγηση κατά έργο ή παραγγελία. Κοστολόγηση κατά φάση.Κοστολόγηση συμπαραγώγων και υποπαραγώγων. Πρότυπο κόστος.
Λέξεις Κλειδιά
Κόστος, αμεση εργασία, α' ύλες, ΓΒΕ, κοστολόγηση κάτά έργο, κοστολόγηση κατά φάση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Φροντιστήριο
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Άγγελος Τσακλάγκανος: Θεωρία και Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007. Γεωργιος Βενιέρης: Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις Σμπίλιας, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ray Garrison, Eric Noreen, Peter Brewer: Managerial Accounting, 14th Edition, McGraw Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2022