ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / SPECIAL TOPICS IN MICROECONOMICS
Κωδικός12ΥΕ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαδόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001479

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 150
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης636
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης533

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247665
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση της μικροοικονομικής θεωρίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας του εξαμήνου, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει κατανοήσει και να είναι σε θέση να αναλύει χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα της μικροοικονομικής: • Τους τρόπους διάκρισης τιμών (1ου, 2ου, 3ου βαθμού), χωρική διάκριση και την εφαρμογή τους στην πράξη • Την έννοια του κινδύνου και της ασφάλισης, την τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων • Διαχρονική επιλογή και αβεβαιότητα • Τιμολόγηση σε αγορές εισροών • Τις έννοιες του ηθικού κινδύνου και της δυσμενούς επιλογής και τα προβλήματα που δημιουργούν στις συναλλαγές • Τον σχεδιασμό άριστου συμβολαίου σε προβλήματα του τύπου εντολέα – εντολοδόχου • Τη δημοπρασία ως μηχανισμό κατανομής, στρατηγικές συμμετοχής και προβλέψεις Επίσης ο φοιτητής στα πλαίσια εργαστηρίου του μαθήματος θα εξοικειωθεί με τη χρήση του προγράμματος Mathematica (συντακτικό, επίλυση προβλημάτων αριστοποίησης, επίλυση συστημάτων εξισώσεων)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θα ασχοληθούμε με την διάκριση τιμών ως ένα εργαλείο της επιχείρησης για την αύξηση των κερδών και τις επιπτώσεις της διάκρισης για τους καταναλωτές και την κοινωνική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η διάκριση τιμών στο χώρο (χωρικό μονοπώλιο και μονοψώνιο). Θα παρουσιάσουμε της θεωρίας επιλογής ενός ορθολογικού ατόμου υπό καθεστώς αβεβαιότητας, μεγιστοποίηση προσδοκώμενης χρησιμότητας, αποστροφή, ουδετερότητα και λατρεία για τον κίνδυνο. Εφαρμογή της θεωρίας αυτής στην εξήγηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Κατόπιν θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά της πληροφόρησης, η αξία της πληροφόρησης, βασικές έννοιες όπως ηθικός κίνδυνος και δυσμενής επιλογή στις ασφαλιστικές αγορές, το υπόδειγμα εντολέα – εντολοδόχου. Τέλος θα ασχοληθούμε με την θεωρία δημοπρασιών.
Λέξεις Κλειδιά
γενική ισορροπία, τέλειος ανταγωνισμός, κίνδυνος, αβεβαιότητα, ασύμμετρη πληροφόρηση, ηθικός κίνδυνος, δυσμενής επιλογή, ασφαλιστικές αγορές, δημοπρασίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό όπως αρχεία παρουσίασης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, λύσεις ασκήσεων, πληροφορίες ή ανακοινώσεις καταχωρούνται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα https://elearning.auth.gr. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να τυπώνει τα σχετικά αρχεία από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώσουν το μάθημα θα εγγραφούν αυτόματα στο e-learning και θα μπορούν να λαμβάνουν σχετικές ειδοποιήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την πρόσβαση απαιτείται η χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός για το πανεπιστημιακό email)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1124
Φροντιστήριο240,9
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο170,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και ενδιάμεσες εξετάσεις. Ομαδική προαιρετική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Nechyba Thomas, Μικροοικονομική, Μια διαισθητική και μαθηματική προσέγγιση, 2023, Εκδόσεις Gutenberg, ISBN: 9789600124736 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 122083997 • W.Nicholson, C.Snyder Μικροοικονομική Θεωρία: Βασικές Αρχές και Προεκτάσεις, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2018, ISBN 978-960-586-239-8, Κωδικός Εύδοξος 77109705 • Varian Hal R., Μικροικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική, 3η Έκδοση 2015, ISBN 9789602189368 Κωδικός Εύδοξος 50659301
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Bernheim D., Whinston M., Μικροοικονομική, 2021 Εκδόσεις Παπαζήση • Robert Pindyck, Daniel Rubinfeld, 2017, Εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ • Gravelle H. και Rees R., Μικροοικονομική , Ενιαίος τόμος, Εκδόσεις Γ. Δαρδανός - Κ. Δαρδανός , 2010, ISBN 978-960-01-1344-0 • Μ. Χαχολιάδη, Μικροοικονομική Ι, Εκδόσεις Κριτική, Τόμοι Α και Β, Εκδόσεις Κριτική, 1990 • Jehle, G. A., Reny, P.J., Advanced microeconomic theory, Addison-Wesley, 2001
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-02-2024