ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΕΓΚΤΙΚΗ / AUDITING
Κωδικός12ΥΗ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧαράλαμπος Σπαθής
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000326

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 477
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης846
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247679
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 1. Αξιολογήσουν τη φύση, το σκοπό και το πεδίο του εξωτερικού ελέγχου και το νομικό, κανονιστικό και δεοντολογικό του πλαίσιο. 2. Αξιολογήσουν τη φύση, το σκοπό και το πεδίο του εσωτερικού ελέγχου επι της χρηματοοικονομικής αναφοράς. 3. Διακρίνουν μεταξύ των αντίστοιχων ρόλων και ευθυνών των διευθυντών, εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 4. Περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο ο εξωτερικός ελεγκτής αποκτά και αποδέχεται νέους πελάτες και διενεργεί έλεγχο ενός πελάτη. 5. Αναγνωρίζει τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου, τον κίνδυνο ελέγχου, την απάτη. 6. Περιγράφει τα βασικά στοιχεία της Έκθεσης του Ελεγκτή και τα διαφορετικά είδη της (μη διαφοροποιημένη - διαφοροποιημένη)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Λειτουργία Πλαίσιο - Αντικείμενο Ελέγχου. Εσωτερικός έλεγχος - Καταστάσεις ελέγχου - Επισκόπηση εσωτερικού ελέγχου. Ελεγκτική μηχανογραφημένων επιχειρήσεων. Αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου - Στατιστική δειγματοληψία - Φύλλα ελέγχου εργασίας. Έλεγχος ταμείου - Κεφαλαίου κίνησης - Αποθεμάτων. Έλεγχος απαιτήσεων - Χρεογράφων. Έλεγχος παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ολικός και προληπτικός έλεγχος - Έλεγχος απόδοσης - Φορολογικός έλεγχος. Έλεγχος βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων - Καθαρής περιουσίας. Μέθοδοι επαλήθευσης εσόδων-δαπανών. Εκθέσεις ελέγχου. Επαγγελματική δεοντολογία - Νομική ευθύνη ελεγκτών.
Λέξεις Κλειδιά
Ελεγκτική, εσωτερικός έλεγχος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1585,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Α. Τσακλάγκανος, Χ. Σπαθής, Ελεγκτική, Έκδοση 3η, Εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2015. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50662534. 2.Arens, A., Elder, R., Beasley, M., Hogan, Ch.E. (2021). Ελεγκτική: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Broken Hill Publishers Ltd. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 102070163
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-04-2024