ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ / TOPICS IN THE GREEK CAPITAL MARKET
Κωδικός12ΕΗ09
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Βαρσακέλης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000455

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης843
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600247691
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: -εισάγει εντολές και να εκτελέσει συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου ή τρίτου -υπολογίζει τις αποδόσεις και τους κινδύνους μοχλευμένων συναλλαγών όπως η αγορά με πίστωση, η ανοικτή πώληση και ο δανεισμός τίτλων -υπολογίζει τις απαιτήσεις ή επιστροφές περιθωρίου στις μοχλευμένες συναλλαγές -έχει σαφή εικόνα του αλγόριθμου διαμόρφωσης της τιμής συναλλαγής στην ηλεκτρονική αγορά εντολών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή ενός υπόβαθρου γνώσεων που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις Πιστοποίησης Χρηματιστηριακών Στελεχών σε εισαγωγικό επίπεδο Αντικείμενο του μαθήματος είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς που αφορούν στους φορείς (εισηγμένες, χρηματιστηριακές, επενδυτές) και τις μορφές τους, στα προϊόντα και υπηρεσίες (μετοχές, αγορές με πίστωση, ανοικτές πωλήσεις, δανεισμός τίτλων), στις διαδικασίες (λήψη, διαβίβαση, εισαγωγή, εκτέλεση εντολών, εκτέλεση, εκκαθάριση, διακανονισμός συναλλαγών) και το σχηματισμό της τιμής στην αγορά εντολών (order driven market)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
προβολή διαφανειών και δοκιμασία (τεστ) μέσω elearning, εξάσκηση φοιτητών σε υπολογιστικά φύλλα, επικοινωνία μεσω email και facebook (ομάδα money and banking)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις722,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση επί της θεωρίας και των ασκήσεων και δοκιμασία (τεστ) σωστό /λάθος μέσω elearning. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής απαλλακτικής εργασίας σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
σημειώσεις διαφάνειες παραδόσεων του διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2022