ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / APPLIED STATISTICAL ANALYSIS
Κωδικός12ΕΣ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Ιωαννίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001500

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 52
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης843
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600247707
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν πιο προχωρημένες στατιστικές τεχνικές (στατιστική ανάλυση δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών) καθώς και να χειρίζονται με ευχέρεια το στατιστικό λογισμικό SPSS για την ανάλυση δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS. - Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων - Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης μιας μεταβλητής: περιγραφική ανάλυση, έλεγχοι υποθέσεων σε ένα δείγμα. - Στατιστικές τεχνικές ανάλυσης δύο μεταβλητών: περιγραφική ανάλυση, σύγκριση δύο ή περισσότερων δειγμάτων της ίδιας μεταβλητής, σχέση ανάμεσα σε δύο μεταβλητές στο ίδιο δείγμα, έλεγχοι υποθέσεων. - Στατιστικά υποδείγματα για τη σχέση μιας εξαρτημένης με μια ή περισσότερες επεξηγηματικές μεταβλητές: ανάλυση διακύμανσης, υποδείγματα παλινδρόμησης για συνεχείς και διακριτές ποσοτικές μεταβλητές, υποδείγματα Logit και Probit για ποιοτικές εξαρτημένες μεταβλητές.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Χρήση Powerpoint στις διαλέξεις - Στατιστικό λογισμικό (SPSS) στο Εργαστήριο - Ιστοσελίδα μαθήματος όπου διατίθονται οι σημειώσεις, πολυμεσικό υλικό, ασκήσεις, εργασίες και σύνολα δεδομένων για τη διεξαγωγή τους
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις341,2
Εργαστηριακή Άσκηση200,7
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Εργαστηριακές ασκήσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Howitt D., Cramer D., «Στατιστική με το SPSS 16», εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα 2010. - Συμεωνάκη Μ. «Στατιστική ανάλυση κοινωνικών δεδομένων με το SPSS 15», εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2008
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Marija J. Norusis, «Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBM SPSS 19.0», Εκδόσεις Kλειδάριθμος, Αθήνα 2011. - Ν.Τσάντας - Π.Μωυσιάδης - Κ.Μπαγιάτης - Θ.Χατζηπαντελής, «Ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια στατιστικών πακέτων SPSS, Excel, S-Plus», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1999. - Field, A. “Discovering Statistics Using SPSS”, SAGE 2009. - Kerr, Alistair W., Hall, Howard K., Kozub, Stephen, “Doing statistics with SPSS”, SAGE, 2002 - Carver, Robert H., Nash, Jane Gradwohl., “Doing data analysis with SPSS 12.0”, Thomson – Brooks – Cole Publishers, 2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-02-2023