ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II / MATHEMATICS II
Κωδικός12ΥΒ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Ιωαννίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001410

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 713
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247726
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • γνωρίζουν τα απαιτούμενα Μαθηματικά Εργαλεία (Γραμμικά συστήματα, Μήτρες, Δυναμικά οικονομικά) • κατανοήσουν την σύνδεση μεταξύ των μαθηματικών και των οικονομικών επιστημών • επιλύουν ασκήσεις Μαθηματικών με την χρήση των ανωτέρω εργαλείων, καθώς και να μοντελοποιούν και να επιλύουν Προβλήματα Δυναμικών Οικονομικών χρησιμοποιώντας επιτυχώς τα ανωτέρω μαθηματικά εργαλεία • αποκτήσουν τα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία για τις σπουδές τους στην Οικονομική Θεωρία, για την παρακολούθηση και καλύτερη κατανόηση των άλλων συναφών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Eπίλυση συστημάτων Μέθοδος Gauss. Μέθοδος Gauss-Jordan. Ομογενή συστήματα. Μη τετραγωνικά συστήματα. Διερεύνηση γραμμικών συστημάτων. ΜΗΤΡΕΣ Αντίστροφες Μήτρες Ορίζουσες . Αντίστροφη μήτρας . Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Rn Γραμμική εξάρτηση – ανεξαρτησία. Βάση και διάσταση ενός διανυσματικού χώρου Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Ολοκληρωτικός λογισμός. Γενικευμένα Ολοκληρώματα Η έννοια της εξίσωσης διαφορών Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές Γραμμικές εξισώσεις διαφορών ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές τάξης Οικονομικά μοντέλα με εξισώσεις διαφορών Η έννοια της διαφορικής εξίσωσης. Διαφoρικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητώνΓραμμικές διαφoρικές εξισώσεις πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές Γραμμικές διαφoρικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές Οικονομικά μοντέλα με διαφορικές εξισώσεις
Λέξεις Κλειδιά
Γραμμικά συστήματα, Μήτρες, Διανυσματικός Χώρος, Ολοκλήρωμα, Διαφορικές Εξισώσεις, Εξισώσεις Διαφορών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις και υλικό (διαφάνειες και ασκήσεις) στο elearnging.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis. Επιμέλεια Κυρίτσης Ιωάννης Εκδόσεις Gutenberg. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767283. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τόμος B').Λουκάκης Μ. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41962521. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τόμος Β): Λουκάκης Μανώλης. Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών, τ. Α', εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86200295. Λ. Τσουλφίδης, Μαθηματικά Οικονομικής Ανάλυσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1999. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31750. Bergin James, Μαθηματικά για οικονομολόγους με εφαρμογές, Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94644205.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-03-2022