ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I / MACROECONOMICS I
Κωδικός12ΥΒ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣτέλιος Ρουπακιάς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001407

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 726
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247732
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 12ΥΑ01 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες και θεωρίες για να κατανοήσουν πώς λειτουργεί μια οικονομία ως ένα συντονισμένο σύνολο. Στοχεύει να παρέχει ένα απλό αλλά αυστηρό πλαίσιο για την κατανόηση των πραγματικών μακροοικονομικών γεγονότων. Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να εφαρμόσουν τα εργαλεία που αναφέρονται στο μάθημα για να αναλύσουν βασικά μακροοικονομικά ζητήματα. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: • Απεικονίζουν τις βασικές έννοιες και αρχές της μακροοικονομικής. • Χρησιμοποιούν διαφορετικούς οικονομικούς δείκτες και υποδείγματα για να εξηγήσουν τα οικονομικά φαινόμενα. • Εκτιμήσουν ζητήματα που αφορούν την εθνική οικονομία και να προσεγγίσουν την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. • Αποφεύγουν τις πλάνες και τα λάθη που γίνονται συχνά στον λαϊκό τύπο σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες της μακροχρόνιας ανάπτυξης και των οικονομικών διακυμάνσεων. • Είναι έτοιμοι για προχωρημένα μαθήματα μακροοικονομικής ανάλυσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1: Η Επιστήμη της Μακροοικονομικής: Ποιο είναι το αντικείμενο της Μακροοικονομικής. Με τι ασχολούνται οι Μακροοικονομολόγοι. Γιατί διαφωνούν οι Μακροοικονομολόγοι. Ενότητα 2: Στατιστικά Δεδομένα της Μακροοικονομικής: Ποσοτικές Μετρήσεις και Διάρθρωση της Εθνικής Οικονομίας: Εθνικοί λογαριασμοί: Η μέτρηση του προϊόντος, του εισοδήματος και της δαπάνης. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Αποταμίευση και πλούτος. Πραγματικό ΑΕΠ, δείκτες τιμών και πληθωρισμός. Επιτόκια. Ενότητα 3: Εθνικό Εισόδημα: Από που Προέρχεται και που Πηγαίνει: Τι καθορίζει τη συνολική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Πως κατανέμεται το εθνικό εισόδημα στους παραγωγικούς συντελεστές. Τι καθορίζει τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες. Τι καθορίζει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες. Ενότητα 4: Το Νομισματικό Σύστημα: Τι είναι και πως Λειτουργεί: Τι είναι χρήμα. Ο Ρόλος των τραπεζών στο νομισματικό σύστημα. Πως οι Κεντρικές Τράπεζες επηρεάζουν τη προσφορά χρήματος. Ενότητα 5: Πληθωρισμός: Αιτίες, Επιπτώσεις και Κοινωνικό Κόστος: Η Ποσοτική θεωρία του χρήματος. Η πρόσοδος από την έκδοση χρήματος. Πληθωρισμός και επιτόκια. Το ονομαστικό επιτόκιο και η ζήτηση χρήματος. Το κοινωνικό κόστος του πληθωρισμού. Ο υπερπληθωρισμός. Η Κλασσική Διχοτόμηση. Ενότητα 6: Η Ανοικτή Οικονομία: Οι διεθνείς ροές κεφαλαίου και αγαθών. Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία. Συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ενότητα 7: Οικονομική Μεγέθυνση - Συσσώρευση Κεφαλαίου και Αύξηση Πληθυσμού: Η συσσώρευση Κεφαλαίου. Το επίπεδο Κεφαλαίου του Χρυσού Κανόνα. Η αύξηση του πληθυσμού. Ενότητα 8: Οικονομική Μεγέθυνση - Τεχνολογία, Εμπειρική Ανάλυση, Σχεδιασμός Πολιτικής: Η τεχνολογική πρόοδος στο Υπόδειγμα Solow. Από τη θεωρία στην εμπειρική ανάλυση. Πολιτικές για τη προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης. Η θεωρία της ενδογενούς μεγέθυνσης. Ενότητα 9: Το Δημόσιο Χρέος και τα Δημοσιονομικά Ελλείματα: Το μέγεθος του δημοσίου χρέους. Προβλήματα μέτρησης. Οι παραδοσιακές απόψεις για το δημόσιο χρέος. Η Ρικαρδιανή άποψη για το δημόσιο χρέος. Άλλα ζητήματα σχετικά με το δημόσιο χρέος. Ενότητα 10: Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα: Ευκαιρίες και Κίνδυνοι: Η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις και οι πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.
Λέξεις Κλειδιά
Εθνικό Εισόδημα, Νομισματικό Σύστημα, Πληθωρισμός, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανοικτή Οικονομία, Δημόσιο Χρέος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις διαλέξεων Χρήση πλατφόρμας e-learning ηλεκτρονική αλληλογραφία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόοδος Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. G. Mankiw, Μακροοικονομική, εκδ. Γ. & Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2019. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 86057376. 2. Μ. Σιδηρόπουλος, Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77115458.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά • Journal of Political Economy • American Economic Review Συναφείς Ιστοσελίδες: • Τράπεζα της Ελλάδος: http://www.bankofgreece.gr • Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών: http://www.minfin.gr • International Monetary Fund: http://www.imf.org • European Central Bank: https://www.ecb.europa.eu • Financial Times: https://www.ft.com • The Economist: https://www.economist.com
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-02-2023