ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II / MACROECONOMICS II
Κωδικός12ΥΔ02
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜωϋσής Σιδηρόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001420

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 778
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247733
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μαθήματος, θα είναι σε θέση να: 1. κατανοούν και να αξιολογούν τις επιπτώσεις της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής 2. κατανοούν πως λειτουργεί μία ανοικτή οικονομία 3. κατανοούν την έννοια της Οικονομικής Μεγέθυνσης και τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι παραδόσεις του μαθήματος περιέχουν τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται ο ρόλος του χρήματος και των χρηματοπιστωτικών αγορών στη μακροοικονομική ισορροπία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται το χρήμα και οι λειτουργίες του, πως δημιουργείται το χρήμα, η κεντρική τράπεζα, στόχοι και τα εργαλεία της νομισματικής πολιτικής, οι μηχανισμοί μετάδοσης. Το υπόδειγμα IS-LM κλειστής και ανοικτής οικονομίας παρουσιάζονται. Στο δεύτερο μέρος έρχεται η ανάλυση της αγοράς εργασίας για να καθορίσει την «πλήρη απασχόληση» στο πλαίσιο της κλασικής θεωρίας όσο και την «υπο-απασχόληση» στο πλαίσιο της κεϋνσιανής μακροοικονομικής ισορροπίας στη βάση του υποδείγματος συνολικής ζήτησης – συνολικής προσφοράς (AD–AS). Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα της μακροοικονομικής πολιτικής ο πληθωρισμός, και η οικονομική πολιτική ανεργία (καμπύλη Phillips) και τέλος ο ρόλος των προσδοκιών (αναπροσαρμοζόμενων και ορθολογικών) στην αποτελεσματικότητα της μακροοικονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, θα μελετηθεί: η σχέση πληθωρισμού- ανεργίας, η σχέση μεταξύ πληθωρισμού, δραστηριότητας και της προσφοράς χρήματος, οι προσδοκίες, οι χρηματοπιστωτικές αγορές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στα προβλήματα των μακροοικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ: το θέμα της νομισματικής διακυβέρνησης και των δημόσιων οικονομικών στην Ε.Ε.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1525,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1545,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση, κατ'οίκον εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) 1. Μ. Σιδηρόπουλος, Μακροοικονομική Ανάλυση: Θεωρία, Ασκήσεις, Εφαρμογές, εκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 8013. 2. G. Mankiw, Μακροοικονομική, εκδ. Γ. Δαρδανός – Κ. Δαρδανός, Αθήνα 2019. 3. M. Burda, C. Wyplosz, Ευρωπαϊκή Οικονομική - Ενιαίο, εκδ. Guten-berg, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 32194. 4. Ο. Blanchard, Μακροοικονομική, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22686216.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-12-2021