ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / MONETARY ECONOMICS
Κωδικός12ΥΣ09
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜωϋσής Σιδηρόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016368

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 107
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης636
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης633

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247743
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές και προχωρημένες γνώσεις Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής. Βασικές γνώσεις Μαθηματικών και Οικονομετρίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος των μαθημάτων και έχοντας ολοκληρώσει την απαιτούμενη μελέτη αλλά και τις δραστηριότητες, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: • εξηγούν και να περιγράφουν το γιατί τα άτομα διακρατούν χρήμα και γιατί το χρήμα χρησιμοποιείται στις συναλλαγές • επιλύουν μακροοικονομικά υποδείγματα και να εκτιμούν το ρόλο και την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής για διάφορους τύπους υποδειγμάτων, και σε Κλασικό αλλά και σε Κεϋνσιανό περιβάλλον • περιγράφουν και να εξηγούν τα κύρια κανάλια του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, μέσα από τα οποία η νομισματική πολιτική μπορεί να έχει πραγματικές επιδράσεις στην οικονομία • περιγράφουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών νομισματικών πολιτικών που χρησιμοποιούνται από τις Κεντρικές Τράπεζες • εισάγουν την ιδέα της αβεβαιότητας που παρατηρείται στα δεδομένα και στις παραμέτρους και να περιγράφουν πολιτικές κάτω από αβεβαιότητα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τι είναι χρήμα; Τι καθορίζει τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζουμε; Γιατί βιώσαμε τον επίμονο πληθωρισμό από τις αρχές του 20ού αιώνα; Τι είναι η κεντρική τράπεζα; Ποια είναι τα σημαντικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας και του σχεδιασμού της κεντρικής τράπεζας; Τι εννοούμε ρευστότητα και γιατί είναι σημαντική; Τι είναι το επιτόκιο και γιατί υπάρχουν τόσα πολλά επιτόκια; Πώς επηρεάζουν οι κεντρικές τράπεζες τα επιτόκια και πώς τα επιτόκια επηρεάζουν την οικονομία; Τι είναι η καμπύλη αποδόσεων; Τι πρέπει να κάνουν οι κεντρικές τράπεζες κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης; Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης; Πώς αντιδρούν οι κεντρικές τράπεζες στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις; Το μάθημα επικεντρώνεται στη νομισματική θεωρία και στο πώς αλληλεπιδρά η νομισματική πολιτική με τη συνολική οικονομία. Σκοπός του είναι να δώσει στους φοιτητές απαντήσεις στα ερωτήματα που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και ένα σύνολο εργαλείων για τη συνεχή αξιολόγηση αυτών και παρόμοιων ερωτήσεων στο μέλλον. Το μάθημα βασίζεται στα βασικά εργαλεία της μικροοικονομίας και της μακροοικονομίας. Θεωρείται ότι οι φοιτητές έχουν γνώσεις μικροοικονομικής και μακροοικονομικής. Περιεχόμενο μαθήματος-Περίγραμμα Α. Παραδοσιακή Νομισματική Θεωρία και Συμβατική Νομισματική Πολιτική 1. Χρηματαγορές, Τραπεζικές και Χρηματοπιστωτικές Αγορές 2. Η έννοια του χρήματος 3. Η διαδικασία προσφοράς χρήματος 4. Εργαλεία νομισματικής πολιτικής 5. Ζήτηση Χρήματος 6. Νομισματική πολιτική και Μακροοικονομία 7. Ο επιδιωκόμενος σκοπός και οι τελικοί στόχοι της νομισματικής πολιτικής 8. Το θεσμικό πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής: Κανόνες εναντίον διακριτικής πολιτικής και ο σχεδιασμός της νομοθεσίας της Κεντρικής Τράπεζας Β. Αποτίμηση ομολόγων και επιτόκια, αποτίμηση μετοχών και χρηματοοικονομική δομή, τραπεζική 1. Η σημασία και η συμπεριφορά των επιτοκίων 2. Ο κίνδυνος και η χρονική διάρθρωση των επιτοκίων 3. Αγορά μετοχών 4. Χρηματοοικονομική δομή 5. Τραπεζική Γ. Στρατηγικές ('Απλοί Κανόνες') για σταθεροποιητική νομισματική πολιτική 1. Κεϋνσιανό υπόδειγμα με κανόνες επιτοκίων (IS-MP-PC model) 2. Ο κανόνας Taylor Δ. Χρηματοοικονομικές κρίσεις και μη συμβατική νομισματική πολιτική 1. Χρηματοοικονομικές κρίσεις 2. Μη συμβατική νομισματική πολιτική Ε. Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών και άσκηση νομισματικής πολιτικής 1. Διεθνής χρηματοοικονομική και νομισματική πολιτική 2. Ζώνες κοινού νομίσματος (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωζώνη) 3. Μηχανισμός μετάδοσης νομισματικής πολιτικής ΣΤ. Ποσοτικά νομισματικά οικονομικά 1. Μακροοικονομικά δεδομένα 2. Εμπειρικές εφαρμογές 2.1 Αυτοπαλίνδρομα Διανύσματα (Vector autoregressions - VAR) 2.2 Δομικά Αυτοπαλίνδρομα Διανύσματα 2.3 Εκτίμηση απλών κανόνων νομισματικής πολιτικής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Εργαστηριακή Άσκηση140,5
Φροντιστήριο120,4
Εκπόνηση μελέτης (project)401,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών461,6
Εξετάσεις40,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Μία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και μία ενδιάμεση εξέταση (πρόοδος), εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας (70% οι γραπτές εξετάσεις και 30% οι εργασίες). 2. Όσες/οι δεν συμμετέχουν στις προόδους και στις εργασίες θα δώσουν την τελική εξέταση σε όλη την ύλη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κορλίρας, Π., (2006). «Νομισματική Θεωρία και Πολιτική», Εκδόσεις Μπένου. 2. Mishkin, Frederic, (2019). «Τα Οικονομικά των Χρηματαγορών, της Τραπεζικής και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών», 11η έκδοση, Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. 3. Williamson, S. (2018). «Μακροοικονομική», Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
4. Καλυβίτης Σ. και Βλαχάκη Ε., (2011). «Διεθνής Νομισματική και Μακροοικονομική Ανοικτής Οικονομίας», Εκδόσεις Gutenberg. 5. Σιδηρόπουλος, Μ. (2016). «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική», Εκδόσεις Μάρκου Ι. Γ. & Σία. 6. Οικονομίδης Γ. και Φιλιππόπουλος Α., (2017). «Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής», Εκδόσεις ΟΠΑ. 7. Bofinger, P., (2001). «Monetary Policy: Goals, Institutions, Strategies and Instruments», Oxford University Press. 8. Garín, J., Lester, R. and Sims, E., (2018). «Intermediate Macroeconomics», Lecture notes. https://www3.nd.edu/~esims1/gls_int_macro.pdf 9. Howells, P. and Bain, K., (2009). «Χρήμα, Πίστη, Τράπεζες: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση», Εκδόσεις Κριτική. 10. Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2016). «Οικονομική», Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε. 11. McCallum, T., B., (2002). «Νομισματική Θεωρία και Πολιτική», Εκδόσεις Κριτική. 12. Walsh, E., C., (2017). «Monetary Theory and Policy», MIT Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-01-2022