ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ / ECONOMETRICS I
Κωδικός12ΥΔ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Κατρακυλίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001419

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 752
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247745
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και τεχνικές της οικονομετρίας σε θεωρητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. 2. Ο φοιτητής αποκτά την ικανότητα να εξειδικεύει, να εκτιμά και να αξιολογεί βασικά οικονομετρικά υποδείγματα. 3. Να χρησιμοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό ένα εμπορικό οικονομετρικό πακέτο. 4. Να αναλύει και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης. 5. Να εφαρμόζει τις σχετικές γνώσεις σε πραγματικά δεδομένα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες (ορισμός, σκοπός και στόχοι της οικονομετρίας, βασικά στάδια της οικονομετρικής ανάλυσης, διάκριση των οικονομετρικών υποδειγμάτων) Το διμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, η γραμμή παλινδρόμησης, η απλή μορφή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (OLS), χαρακτηριστικά της γραμμής παλινδρόμησης στο δείγμα, ελαστικότητα και αλλαγή στις μονάδες μέτρησης των μεταβλητών) Το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα (βασικές υποθέσεις, εκτιμητές και ιδιότητες των εκτιμητών που μας δίνει η μέθοδος OLS, η εκτίμηση της σταθερής διακύμανσης των ομοσκεδαστικών διαταρακτικών όρων, στατιστικά χαρακτηριστικά της εξαρτημένης μεταβλητής και των διαφόρων εκτιμητών, εκτίμηση της μέσης ελαστικότητας στο πολυμεταβλητό υπόδειγμα) Ο συντελεστής προσδιορισμού και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού. Πηγές μεταβλητότητας στη γραμμική παλινδρόμηση Έλεγχοι υποθέσεων με τη στατιστική t και F (η γενική περίπτωση, έλεγχοι σημαντικότητας ενός συντελεστή, όλων ταυτόχρονα των συντελεστών και μιας ομάδας αυτών) Απλές προβλέψεις Έλεγχος γραμμικών περιορισμών (η περίπτωση ενός γραμμικού περιορισμού) Έλεγχος της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (ο έλεγχος του Chow) Ειδικής μορφής ερμηνευτικές μεταβλητές (μεταβλητές χρονικής τάσης, ψευδομεταβλητές – διαπίστωση της μεταβολής της συνάρτησης με τη χρήση ψευδομεταβλητών) Πολυσυγγραμμικότητα (πλήρης και μερική πολυσυγγραμμικότητα, συνέπειες από την αγνόηση της πολυσυγγραμμικότητας, κριτήρια για τη διαπίστωσή της, τρόποι αντιμετώπισης της πολυσυγγραμμικότητας) Ετεροσκεδαστικότητα (βασικοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την ετεροσκεδαστικότητα, συνέπειες από την αγνόηση της ετεροσκεδαστικότητας, έλεγχοι για τη διαπίστωσή της, τρόποι αντιμετώπισης της ετεροσκεδαστικότητας) Αυτοσυσχέτιση (βασικοί λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την αυτοσυσχέτιση, συνέπειες από την αγνόηση της αυτοσυσχέτισης, αυτοσυσχέτιση πρώτου και ανώτερου βαθμού, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης πρώτου βαθμού-το κριτήριο των Durbin-Watson στην απλή και αναθεωρημένη μορφή του, έλεγχοι διαπίστωσης της αυτοσυσχέτισης οποιασδήποτε τάξης, εκτίμηση του υποδείγματος όταν υπάρχει αυτοσυσχέτιση)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η πλήρης κατανόηση των δυνατοτήτων ενός οικονομετρικού υποδείγματος, για την ερμηνεία των διαφόρων οικονομικών φαινομένων. Με τους αναφερόμενους ελέγχους, καθίσταται εφικτή η σωστή εξειδίκευση του πλέον κατάλληλου υποδείγματος για την κάθε θεωρούμενη περίπτωση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1304,6
Εργαστηριακή Άσκηση220,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1545,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ. Κατρακυλίδης, Γ. Κοντέος, Ν Σαριαννίδης, (2019), Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση, Αλεξανδρος Σ. ΙΚΕ [86200122] Κ. ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ & Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ [8016]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α. Κάτος:ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ Γ. Χρήστου:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ,Τόμοι Α΄ και Β΄ D. GUJARATI & D.PORTER, ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-12-2021