ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ / REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT II
Κωδικός12ΕΗ11
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΞακουστή Χρυσανθοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014131

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 26
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης843
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600247777
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν τους στόχους, την αναγκαιότητα, και τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής • κατανοήσουν τις περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, την εξέλιξης τους, και τους προσδιοριστικούς τους παράγοντες • μπορούν να αξιολογήσουν τις περιφερειακές ανισότητες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο • εξοικειωθούν με ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα από το 1950 έως και σήμερα • κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των περιφερειακών πολιτικών και του περιφερειακού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, καθώς και τις επιδράσεις τους, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εστιάζεται στη θεωρητική και εμπειρική μελέτη και ανάλυση των στόχων, των προτεραιοτήτων και των μέσων άσκησης περιφερειακής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τα μέσα του 20ου αιώνα έως σήμερα. Αναλύει τους στόχους και την αναγκαιότητα της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής, περιγράφει στρατηγικές και μέσα περιφερειακής πολιτικής, ενώ παράλληλα μελετά και νέες κατευθύνσεις. Μελετά τις περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), πως εξελίσσονται διαχρονικά και ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί τους παράγοντες. Μελετά την περιφερειακή οικονομική πολιτική της ΕΕ, ως προς το θεσμικό της πλαίσιο, τους στόχους και τα όργανά της, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Παράλληλα, εξετάζει και τη νέα γεωγραφία της Ευρώπης, την προώθηση της χωρικής συνεργασίας στην ΕΕ, τα δίκτυα διαπεριφερειακής συνεργασίας, την περιφερειακή διοικητική οργάνωση και οικονομική πολιτική. Τέλος, εξετάζεται η ελληνική περιφερειακή πολιτική, τα διοικητικά μέτρα και ο περιφερειακός προγραμματισμός, καθώς και η συμβολή τους στην ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη.
Λέξεις Κλειδιά
Περιφερειακός προγραμματισμός, περιφερειακή οικονομική πολιτική, στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, Περιφερειακή Πολιτική ΕΕ, περιφερειακές πολιτικές Ελλάδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό όπως αρχεία παρουσίασης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πληροφορίες ή ανακοινώσεις καταχωρούνται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα https://elearning.auth.gr . Η/Ο φοιτήτρια/ής έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να τυπώνει τα σχετικά αρχεία από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώσουν το μάθημα θα εγγραφούν αυτόματα στο e-learning και θα μπορούν να λαμβάνουν σχετικές ειδοποιήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την πρόσβαση απαιτείται η χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός για το πανεπιστημιακό e-mail)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,1
Σεμινάρια150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Εκπόνηση μελέτης (project)150,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις50,2
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, ή εναλλακτικά α) συγγραφή και προφορική παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας, και β) εκπόνηση και προφορική παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής μελέτης (project).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Πετράκος Γ. – Ψυχάρης Γ., «Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα», Εκδ. Κριτική, 2η έκδοση, 2016. 2. Παπαδασκαλόπουλος Αθ., «Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης», Εκδ. Διόνικος, 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνική Ανδρικοπούλου, Ε., (1995). Οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Η Εξέλιξη της Περιφερειακής Πολιτικής από τη Συνθήκη της Ρώμης έως το Maastricht, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα. Αργύρης, Α. (2001). Περιφερειακή οικονομική πολιτική στην Ελλάδα: 1950-1981, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Αργύρης, Α., (2006). Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Βασιλείου, Ι. (2014). Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Μια Διαδικασία Σύγκλισης ή Απόκλισης;, Historical Quest, Αθήνα. Γιαννακούρου, Γ. (Επιμ.) (2008). Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και Εδαφική Συνοχή. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Γιαννακούρου, Γ. (2008). Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Εθνικές Πολιτικές και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Γιώτη-Παπαδάκη, Ο. (2010). Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης, 2η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013). Ενημερωτικό Σημείωμα-Επανακαθορισμός των στόχων της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή με σκοπό το μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η μεταρρύθμιση σε 10 σημεία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Καμχής, Μ. (2007). Η Ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου 1986-2006: Ένα σχεδιαστικό εγχείρημα μεγάλης κλίμακας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Κωστόπουλος, Τ. (2009). Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και Εθνικό Κράτος. Περιφέρειες και Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Λαγός, Δ. (2007). Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Λαδιάς, Χρ. (2014). Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Λιαργκόβας, Π., Ανδρέου Γ. (2007). Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Λώλος, Σ. (2009). Οι Ελληνικές Περιφέρειες, Eκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. Μαραβέγιας, Ν., Τσινισιζέλης, Μ. (επιμ.) (2007). Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση: Οργάνωση και Πολιτικές-50 χρόνια, Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα. Μέλισσας, Δ. (2007). Οι χρήσεις γης και το γενικό πολεοδομικό σχέδιο, Εκδόσεις Eκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Μητούλα, Ρ. (2007). Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανασυγκρότηση του Ελληνικού Αστικού Περιβάλλοντος, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα. Μπαμπαλιούτας, Λ., Μητσόπουλος, Κ. (2013). Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, Eκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα Παπαδασκαλόπουλος, Α. (2009). Πρότυπα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα. Παπαδασκαλόπουλος, Αθ., Χριστοφάκης, Μ., (2009). Περιφερειακός Προγραμματισμός, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Παπαδοπούλου, Ε., Χασάναγας, Ν. (2011). Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από τη Γένεση στην Κρίση: Θεωρία, Ιστορικό, Θεσμοί, Πολιτικές, Εκδόσεις Γράφημα, Θεσσαλονίκη. Πετράκος, Γ., Ψυχάρης Γ., (2016). Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Eκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Πολύζος, Σ. (2011). Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2014). Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ 2014-2020, URL=http://www.espa.gr. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2007). Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, URL=http://www.espa.gr. Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (2015). Εγκύκλιος 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-07-2015. Εγκύκλιος Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Χαϊνταρλής, Μ. (2010). Χρήσεις γης και δίκαιο της πολεοδομίας, Περιβάλλον και Δίκαιο, 2:258–265. Χαϊνταρλής, Μ. (2014). Περιβαλλοντική νομοθεσία, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη. Χριστοφάκης, Μ., (2001). Τοπική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική, Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Ξενόγλωσση Blakely, J.E., Green-Leigh, N., (2010). Planning Local Economic Development, Theory and Practice, Sage, California. Hall P., Tewdwr-Jones Mark, Urban and Regional Planning, Taylor and Francis, London. Commission of the European Communities (2009). Regions 2020-Globalisation Challenges of European Regions, Brussels. Economou, D., Coccossis, H., Petrakos, G. (2005). The ESDP relevance to a distant partner: Greece, European Planning Studies, 13(2): 253-264. European Commission (2008). Cohesion Policy 2007-2013: Commentaries and Official Texts, European Commission, Luxembourg. European Commission (2009). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament-GDP and Beyond: Measuring Progress in a Changing World, Commission of the European Communities, Brussels. European Commission (2010). Investing in Europe’s Future-Fifth report on economic, social and territorial cohesion Commission of the European Communities, Brussels. European Commission (2011). Cohesion Policy 2014-2020: Investing in Growth and Jobs, European Commission, Luxembourg. EUROSTAT (2015). Eurostat Regional Statistical Yearbook 2015, Theme: General and Regional Statistics, European Commission, Luxembourg. EUROSTAT (2015). Regions in the European Union-Nomenclature of Territorial Units for Statistics NUTS 2013/EU-28, Theme: General and Regional Statistics, Collection: Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxembourg. Giannakourou, G. (2005). Transforming spatial planning policy in Mediterranean countries: Europeanization and domestic change. European Planning Studies, 13(2): 319-331. Martin, R. (2012). Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks, Journal of Economic Geography, 12(1):1-32. Onaran, O. (2010). Fiscal Crisis in Europe or a Crisis of Distribution?, Discussion Paper No.18, Department of Economics and Statistics, Middlesex University, UK. Papadaskalopoulos, A., Christofakis, M. (2007). The GDP revision and the spatial disparities in Greece: Comparative presentation of disparities before and after revision and main policy implications, Statistical Review 3(1): 14-31. Papadaskalopoulos, A., Plaskovitis, I., (2001). Regional Development in Greece, Springer, Berlin. Phelps, N., Tewdwr-Jones, M. (2014). A Man for All Regions: Peter Hall and Regional Studies, Regional Studies, 48(10): 1579-1586. Psycharis, Y., Coccossis, H. (Eds) (2008). Regional Analysis and Policy: The Greek Experience, Physica Verlag, Heidelberg. Sapountzaki, K., Karka, H. (2010). The Element of Sustainability in the Greek Statutory Spatial Planning System: A Real Operational Concept or a Political Declaration?, European Planning Studies, 9(3), 407-426. Stimson, R.J., Stough, R.R., Roberts, B.H., (2006). Regional Economic Development, Analysis and Planning Strategy, Springer, Berlin.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-12-2021