ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / POLICIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT
Κωδικός12ΥΗ07
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Ζαρωτιάδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000442

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 81
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης846
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247782
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης, θα γνωρίσουν την εξέλιξη των θεωριών ανάπτυξης και υπανάπτυξης, θα κατανοήσουν τις αιτίες που προκαλούν χάσματα ανισότητας και θα συζητήσουν συγκεκριμένα πολιτικά εργαλεία υποβοήθησης της αναπτυξιακής πολιτικής υπό το πρίσμα της κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Πολιτική οικονομία και ρόλος του κράτους στην αναπτυξιακή διαδικασία 2. Οικονομικές και τομεακές πολιτικές για τη φτώχεια και την ανισότητα: i. Αστικές – αγροτικές προτεραιότητες ii. Πολιτικές γης iii. Πολιτικές για την υγεία iv. Πολιτικές για την εκπαίδευση v. Παρεμβάσεις τιμών vi. Μεταναστευτικές πολιτικές vii. Αναπτυξιακή βοήθεια viii. Ο ρόλος των θεσμών 3. Άμεσες παρεμβάσεις ενάντια στη φτώχεια: i. Πολιτικές κοινωνικής προστασίας ii. Κίνητρα και στόχευση iii. Στοχευμένες μεταβιβαστικές πληρωμές iv. Άλλες στοχευμένες πολιτικές 4. Πολιτικές αναίρεσης/αξιοποίησης αρνητικών/θετικών μακροοικονομικών εξωτερικοτήτων 5. Πολιτικές Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. 6. Εμπορική αναπτυξιακή πολιτική - παραδοσιακός προστατευτισμός και πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας ως προς την αξία χρήσης. 7. Πολιτικές προσέλκυσης κεφαλαίων και επενδύσεων. 8. Μακροοικονομική αναπτυξιακή πολιτική - αυστραλιανό υπόδειγμα.
Λέξεις Κλειδιά
Υπανάπτυξη και Αναπτυξιακή Πολιτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή ή προφορική στο τέλος του εξαμήνου, κατ' οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας. Ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης δεν υπάρχουν - η αξιολόγηση αφορά στη γνώση των ζητημάτων που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Γ. Ζαρωτιάδης, Δ. Μάρδας, Βιομηχανική Ανάπτυξη – Βιομηχαική Πολιτική στη Σύγχρονη Πραγματικότηα, εκδ. Μάρκου Ι. Γ. & ΣΙΑ, Θεσσαλονίκη 2017. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59377408. 2. M. Gillis, D. Perkins, M. Roemer, Οικονομική της Ανάπτυξης, τ. Ι΄, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12990895.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ρέππας Π. Α., "Οικονομική Ανάπτυξη - Θεωρίες & Στρατηγικές" Παπακωνσταντινίδης Λ., "Στρατηγική Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης", Εκδόσεις Τυπωθήτω
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-12-2021