ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / TOURISM DEVELOPMENT
Κωδικός12ΕΖ06
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανή Κωστοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000350

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 77
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης633
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης633

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600247802
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της τουριστικής οικονομικής, θα συζητήσουν τη σημασία του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη και θα εμβαθύνουν σε ζητήματα που αφορούν στις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης τόσο σε τοπικό-περιφερειακό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής οικονομικής. Σχέση τουριστικής οικονομικής και άλλων επιστημονικών κλάδων. Εννοιολογικό περιεχόμενο και χαρακτηριστικά του τουρισμού και των τουριστών. Κατηγορίες τουρισμού: μαζικός, εναλλακτικός, ειδικών ενδιαφερόντων. Η τουριστική αγορά. Οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Το τουριστικό προϊόν. Μάρκετιγκ, διαφήμιση τουριστικού προϊόντος. Θεωρητικές προσεγγίσεις των τουριστικών αναγκών, των κινήτρων και της τουριστικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οικονομική ανάλυση της τουριστικής ζήτησης: προσδιοριστικοί παράγοντες, μέτρηση, χαρακτηριστικά. Οι κλάδοι της τουριστικής βιομηχανίας. Τουριστική προσφορά: διακρίσεις, προσδιοριστικοί παράγοντες. Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού. Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Σχεδιασμός και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης. Πολιτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
Λέξεις Κλειδιά
τουρισμός, ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις642,3
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, ή εναλλακτικά κατ’ οίκον εργασία, και προφορική παρουσίαση ατομικής εργασίας, και υποβολή γραπτής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Λαγός Δ., (2005) “Τουριστική Οικονομική”, έκδ. Κριτική, Αθήνα. 2. Βαρβαρέσος Σ., (2008) “Οικονομική του Τουρισμού”, έκδ. Προπομπός, Αθήνα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Lickorish, L., Jenkinns, C. (2004), "Μια εισαγωγή στον τουρισμό", Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Κοκκώσης, Χ., Τσάρτας, Π. (2001), "Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον", Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Doswell, R. (2002), "Τουρισμός. Ο ρόλος του αποτελεσματικού μάνατζμεντ". Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-12-2021