ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ / INVENTORY MANAGEMENT AND FORECASTING MODELS
Κωδικός12ΕΕ10
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρυσολέων Παπαδόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001492

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 97
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης633
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης633

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600247808
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΚΑΜΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη μαθηματικά υποδείγματα διαχείρισης αποθεμάτων και προβλέψεων, κάνοντας χρήση των μαθηματικών μεθόδων που διδάσκονται στο μάθημα. 2. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη μαθηματικά υποδείγματα διαχείρισης αποθεμάτων και προβλέψεων, κάνοντας χρήση του Excel.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΣΚΟΠΟΣ: Είναι να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στις έννοιες και τη σημασία των μεθόδων πρόβλεψης και της διαχείρισης των αποθεμάτων σε οποιαδήποτε επιχείρηση, εμπορική και βιομηχανική. Πολλές ασκήσεις επιλύονται και με τη χρήση του Excel. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (I) Διαχείριση Αποθεμάτων Η σημασία των αποθεμάτων, Στοιχεία κόστους στη διαχείριση αποθεμάτων: Κόστος παραγγελίας και απόκτησης του αποθέματος, Κόστος διατήρησης του αποθέματος, Κόστος έλλειψης του αποθέματος, Συστήματα αποθεμάτων και πολιτικές διαχείρισης, Καθοριστικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων: Το βασικό σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, Μέρος της ζήτησης ικανοποιείται με καθυστέρηση, Η ζήτηση ικανοποιείται από παραγωγή, Έκπτωση στην τιμή απόκτησης της μονάδας του αποθέματος, Ταυτόχρονες παραγγελίες ομάδας διαφόρων υλικών, Πολλά υλικά και περιορισμοί, Στοχαστικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων: Στοχαστικό σύστημα σταθερής ποσότητας παραγγελίας, Στοχαστικό σύστημα σταθερού χρόνου επιθεώρησης , Ασκήσεις. (ΙΙ) Μέθοδοι Πρόβλεψης Η σημασία των προβλέψεων και μεθοδολογικές κατευθύνσεις, Μεθοδολογικά εργαλεία στις ποσοτικές μεθόδους πρόβλεψης, Μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών και προβολής της τάσης: Απλός μέσος, Απλός κινούμενος μέσος κ περιόδων, Απλός σταθμικός κινούμενος μέσος κ περιόδων, Διπλός κινούμενος μέσος για γραμμική τάση, Απλή εκθετική εξομάλυνση, Απλή εκθετική εξομάλυνση με αναπροσαρμογή της παραμέτρου α, Διπλή εκθετική εξομάλυνση μιας παραμέτρου για γραμμική τάση, Διπλή εκθετική εξομάλυνση δύο παραμέτρων για γραμμική τάση, Τριπλή εκθετική εξομάλυνση για τάση δεύτερου βαθμού, Εκθετική εξομάλυνση για εποχικότητα, Εκθετική εξομάλυνση για γραμμική τάση και εποχικότητα, Συνοπτική παρουσίαση και ταξινόμηση των μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης, Αιτιοκρατικές μέθοδοι ή μέθοδοι ανάλυσης, Η μέθοδος Box-Jenkins, Ασκήσεις. ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σ.Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ και Α.Ν. ΜΙΧΙΩΤΗ, ``ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ’’, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2007: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 & 6.
Λέξεις Κλειδιά
Διαχείριση Αποθεμάτων, Συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, Προβλέψεις, Μέθοδοι και τεχνικές προβλέψεων, Επίλυση με MS Office Excel
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΒΙΒΛΙΑ, ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Φροντιστήριο
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο
Εκπόνηση μελέτης (project)40,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να επιλύσουν δύο ολοκληρωμένα προβλήματα στη Διοίκηση Αποθεμάτων και στις Προβλέψεις, να συντάξουν αναλυτική έκθεση και να τα παρουσιάσουν στην τάξη και στο εργαστήριο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: Σ.Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ και Α.Ν. ΜΙΧΙΩΤΗ, ``ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ’’, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2020: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 & 6.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Blakrishnan, Render and Stair, ``Managerial Decision Modeling with Spreadsheets'', Pearson New International Edition, 3rd edition, 2014. ΑΓΙΑΚΛΟΓΛΟΥ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, "ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ, 2002. SPYROS MAKRIDAKIS, STEVEN C. WHEELWRIGHT, ROB J. HYNDMAN, "FORECASTING METHODS AND APPLICATIONS", THIRD EDITION, JOHN WILEY & SONS, 1998. STEVEN G. POWELL AND KENNETH R. BAKER, "MANAGEMENT SCIENCE - THE ART OF MODELING WITH SPREADSHEETS", FOURTH EDITION, WILEY, 2014.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2024