ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ / GREEK 6th SEMESTER
Κωδικός12ΥΞΣ1
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧριστίνα Τακούδα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003426

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥποχρεωτικό630,5
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό630,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600247822
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να: • κάνουν στοιχειώδη βιβλιογραφική έρευνα σε πηγές που άπτονται του ακαδημαϊκού τους αντικειμένου • επιλέγουν και να παραφράζουν τη βιβλιογραφία • αναφέρονται όπως απαιτείται στις πηγές τους • συνθέτουν σύντομη βιβλιογραφική εργασία (1500-2000 λέξεις) • παρουσιάζουν τη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση σε κοινό • απαντούν σε ερωτήσεις και να συζητούν τα επιχειρήματά τους
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα Ελληνικά για Αλλοδαπούς Φοιτητές ΣΤ’ εξαμήνου (επίπεδο Γ2.2), διδάσκεται η ακαδημαϊκή ποικιλία της ελληνικής γλώσσας μέσα από διάφορα κειμενικά είδη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές, πρέπει να είναι σε θέση να: • διεξάγουν βιβλιογραφική έρευνα • διατυπώνουν απόψεις με σαφήνεια και λογικά επιχειρήματα • αντικρούουν επιχειρηματολογία • επεξεργάζονται πολυτροπικά κείμενα με στατιστικά στοιχεία, πίνακες, διαγράμματα κλπ. • αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν στοιχεία μορφολογίας και σύνταξης που απαντούν στον ακαδημαϊκό λόγο, όπως η λόγια κλίση ρηματικών και ονοματικών τύπων, η λόγια χρήση προθέσεων και στερεότυπων εκφράσεων, τα αναφορικά ουσιαστικά σε ορισμούς και ταξινομήσεις, ο μηχανισμός και η λειτουργία της γραμματικής μεταφοράς κλπ. .
Λέξεις Κλειδιά
ακαδημαϊκός λόγος, γλώσσα για ειδικούς σκοποούς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Πρωτότυπο και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα Moodle (elearning.auth.gr)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60,2
Φροντιστήριο20,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30,1
Γλωσσική διδασκαλία30,1
Σύνολο140,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων σε επίπεδο Γ2.2 (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-09-2021