ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / EXPERIMENTAL ECONOMICS
Κωδικός12ΕΗ10
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαδόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003603

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής Κατεύθυνσης843
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600247826
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι θεμιτό αλλά όχι απαραίτητο ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα μικροοικονομικής, μακροοικονομικής, διεθνούς εμπορίου, χρηματοοικονομικής, θεωρίας παιγνίων, μάνατζμεντ και στατιστικής/ανάλυσης δεδομένων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - κατανοήσουν την μεθοδολογία σχεδιασμού οικονομικών πειραμάτων στην τάξη - μπορούν να σχεδιάσουν τα δικά τους οικονομικά πειράματα - μπορούν να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων - αντιπαραβάλλουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων με την οικονομική θεωρία και πρακτική - αντιληφθούν τον ρόλο των οικονομικών ως γνωστικό αντικείμενο στο πλαίσιο των επιστημών της συμπεριφοράς - κατανοήσουν την λειτουργία των αγορών και των επιχειρήσεων, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους ως οικονομικά υποκείμενα που καλούνται να λάβουν αποφάσεις στα πλαίσια των πειραμάτων στην τάξη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατά τη διάρκεια του μαθημάτων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα συμμετέχουν σε μια σειρά πειραμάτων όπου θα καλούνται να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. Στη συνέχεια θα γίνεται συγκέντρωση των δεδομένων, στατιστική επεξεργασία και σχολιασμός και παρουσίαση της σχετικής οικονομικής θεωρίας. Σύγκριση των αποτελεσμάτων του πειράματος με τις προβλέψεις της οικονομικής θεωρίας και συζήτηση. Πιο συγκεκριμένα 1. Εβδομάδα 01 : Εισαγωγή στα Πειραματικά Οικονομικά 2. Εβδομάδα 02 : Προσφορά και Ζήτηση 3. Εβδομάδα 03 : Φούσκες στην αγορά ομολόγων και μετοχών 4. Εβδομάδα 04 : Χρηματιστήριο Αξιών: Απλή και Διπλή Δημοπρασία 5. Εβδομάδα 05 : Ο ρόλος των ανώτατων τιμών 6. Εβδομάδα 06 : Παίγνια διαπραγματεύσεων 7. Εβδομάδα 07 : Πιστωτικός κίνδυνος 8. Εβδομάδα 08 : Δημοπρασίες: Η κατάρα του νικητή 9. Εβδομάδα 09 : Πειράματα στη Βιομηχανική Οργάνωση 10. Εβδομάδα 10 : Κοινωνικές προτιμήσεις, αλτρουισμός, 11. Εβδομάδα 11 : Το παίγνιο της εξαγοράς 12. Εβδομάδα 12 : Μεθοδολογία Σχεδιασμού Πειραμάτων Ι – Εισαγωγή στο Z tree 13. Εβδομάδα 13 : Επανάληψη
Λέξεις Κλειδιά
πειράματα στην τάξη, οικονομική συμπεριφορά, συμπεριφορικά οικονομικά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο elearning.auth.gr θα καταχωρούνται τα αρχεία της παρουσίασης, τα αποτελέσματα των πειραμάτων και όλο το σχετικό υλικό.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,9
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική συμμετοχή στα πειράματα και εκπόνηση εργασίας. Δεν πραγματοποιούνται γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις του διδάσκοντα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Experimental Economics: Volume I: Economic Decisions, P. Branas-Garza, A. Cabrales, 2015 Experimental Methods: A Primer for Economists, Daniel Friedman, 1995 Experimental Economics: How We Can Build Better Financial Markets, Ross M. Miller, Vernon L. Smith, 2005 Experimental Economics, Douglas D. Davis,Charles A. Holt, 1994 Experimental Economics: Rethinking the Rules, Nicholas Bardsley, 2009 Behavioral game theory: experiments in strategic interaction, Camerer Colin, 2003 Advances in Behavioral Economics Colin F. Camerer and George Loewenstein, 2003 The Handbook of Experimental Economics, John H. Kagel, Alvin E. Roth, 1995 Behavioural and Experimental Economics (The New Palgrave Economics Collection), S. Durlauf, L. Blume, 2009 The Methodology of Experimental Economics, Francesco Guala, 2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2024