ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / TAX ACCOUNTING
Κωδικός12ΕΗ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000330

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 270
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης843
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600247831
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να καταστούν ικανοί ο/η φοιτητής/τρια στην ενασχόλήσή τους ως λογιστές ή και σύμβουλοι επιχειρήσεων. Να αντιληφθεί ο/η φοιτητής/τρια την αναγκαιότητα της φορολογικής νομοθεσίας σε συνεργασία με την εφαρμογή της στην Λογιστική.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων (ν.4172/2013, όπως ισχύει): Γενικές Διατάξεις – Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί - Υποκείμενοι του φόρου – Φορολογική κατοικία – Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή – Μόνιμη εγκατάσταση - Φορολογητέο εισόδημα – Φορολογικό έτος - Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων – Εξαρτώμενα μέλη - Εισόδημα από Μισθωτή εργασία και συντάξεις – Απαλλαγές - Παροχές σε είδος – Μειώσεις φόρου εισοδήματος - Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα - Εκπιπτόμενες και μη επιχειρηματικές δαπάνες - Αποσβέσεις – Επισφαλείς απαιτήσεις – Εισόδημα από κεφάλαιο - Μερίσματα – Τόκοι - Δικαιώματα – Εισόδημα από ακίνητη περιουσία - Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου - Φορολογικοί συντελεστές. Αντικείμενο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Υποκείμενα φόρου - Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα - Φορολογητέο Εισόδημα – Κέρδη από επιχ/κή δραστηριότητα – Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων – Υποκεφαλαιοδότηση - Ενδοομιλικές συναλλαγές - Μεταφορά λειτουργιών - Εισφορές ενεργητικού έναντι μετοχών – Ανταλλαγή μετοχών – Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις. 2. Φορολογική Διαδικασία: φορολογικό μητρώο, φορολογικές δηλώσεις, φορολογικοί έλεγχοι, πράξεις προσδιορισμού φόρων, κυρώσεις για παραβάσεις των φορολογικών διατάξεων, ενδικοφανής προσφυγή και αίτηση αναστολής) (ν.4174/2013, όπως ισχύει). 3. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014, όπως ισχύει): Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων ( άρθρα 1 και 2) - Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7)- Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17) κλπ.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις822,9
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό Δίκαιο, εκδ. Τυπωθήτω, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959943.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-02-2021