ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (18ος-19ος αιώνας)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (18ος-19ος αιώνας) / MODERN HISTORY OF EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE (18th-19th century)
ΚωδικόςΙΧΑ356
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600023629

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2020-2021

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (18ος-19ος αιώνας)
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600247895
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να προσεγγίζουν κριτικά και να αναλύουν τη νεότερη ιστορία των Βαλκανίων, θα εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην ιδεολογική τους συγκρότηση, την πολιτική και την κοινωνική ζωή, θα ερμηνεύουν τις διαφορετικές προσλήψεις του ιστορικού παρελθόντος από τους βαλκανικούς λαούς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η περίοδος της τουρκικής κυριαρχίας. Αφύπνιση της εθνικής συνείδησης στους βαλκανικούς λαούς. Διαφωτισμός. Εθνικοί αγώνες και ίδρυση εθνικών κρατών στη Βαλκανική. Από το συνέδριο του Βερολίνου στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. Στόχος του μαθήματος είναι να μάθουν οι φοιτητές/τριες να προσεγγίζουν κριτικά και να αναλύουν τη σύγχρονη ιστορία των Βαλκανίων, να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στην ιδεολογική τους συγκρότηση, την πολιτική και την κοινωνική ζωή, να ερμηνεύουν τις διαφορετικές προσλήψεις του ιστορικού παρελθόντος από τους βαλκανικούς λαούς.
Λέξεις Κλειδιά
Βαλκάνια, οθωμανική κατάκτηση, αφύπνιση εθνικής συνείδησης, εθνικά κράτη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται κυρίως με διαλέξεις. Επικουρικά χρησιμοποιείται εποπτικό υλικό (χάρτες), ενώ αποσπάσματα από ιστορικά ντοκιμαντέρ στοχεύουν να αναπαραστήσουν, ως ένα βαθμό, την ατμόσφαιρα της εποχής. Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιούνται και λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών78
Σύνολο177
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση. Υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα εκπόνησης γραπτής εργασίας, ο βαθμός της οποίας υπολογίζεται εφόσον το γραπτό βαθμολογηθεί με τη βάση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σφέτας Σπυρίδων, Εισαγωγή στη Βαλκανική Ιστορία. Από την οθωμανική κατάκτηση των Βαλκανίων μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (1354-1918), τόμ. Α΄, Έκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σταυριανός Λ.Σ., Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά, μετάφρ. Ελένη Δελιβάνη, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-01-2024